Vi Hồng thuộc thế hệ nhà văn đầu tiên của nền văn xuôi các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại. Ông bắt đầu làm thơ (phong slư) từ năm 13 tuổi và sau đó còn sáng tác kịch. Nhưng phải đến cuối những năm năm mươi của thế kỷ XX - khi đang là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - bén duyên với thể loại truyện ngắn, sáng tác của ông mới được nhiều người đọc chú ý. Những truyện ngắn đầu tay tuy vẫn còn đôi chút thô mộc nhưng đã mang vẻ đẹp của những truyện ngắn hiện đại ở chất liệu thực tế của văn hóa miền núi và bản sắc riêng trong ngôn ngữ, cách kể chuyện…Với thể loại truyện ngắn, ngay mùa đầu, Vi Hồng đã nhận được những giải thưởng quý giá. Đó là Giải Nhì – Giải thưởng của Tổng hội sinh viên Việt Nam năm 1960 cho truyện ngắn Ngôi sao đỏ trên đỉnh núi Phja Hoàng, Giải Nhì báo Người giáo viên nhân dân năm 1962 cho truyện ngắn Cây su su nọong Ỷ và Giải Nhì cuộc thi truyện ngắn của tạp chí Văn nghệ Việt Bắc năm 1963 cho truyện ngắn Nước suối tiên đào.