Nhằm đánh giá công tác Giáo dục thể chất trong toàn trường, tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm và hiểu biết, góp phần xây dựng cuộc sống văn hoá lành mạnh, củng cố và tăng cường sức khoẻ phục vụ tốt cho học tập và rèn luyện của sinh viên. Trường ĐHSP tổ chức giải chạy đều tập thể năm học 2013 - 2014.

Điều lệ Giải chạy đều tập thể năm học 2013 - 2014 xem chi tiết tại file đính kèm:

07:43:03 28/02/2014 - Lượt xem: 1707
Tin liên quan