TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               KHOA NGỮ VĂN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

                                             KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA NGỮ VĂN NĂM 2017

 

I. MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC

- Góp phần thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Nâng cao các kỹ năng thực hành sư phạm, thúc đẩy các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và tăng cường hiểu biết, giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các bộ môn; Thúc đẩy hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên trong toàn Khoa;

- Chuẩn bị để tham dự Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp Trường lần thứ VIII năm 2017.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Sinh viên khoa Ngữ văn các khóa 48,49,50,51.

- Sinh viên các lớp bốc thăm để tham gia vào một trong bốn đội thi. Mỗi đội sẽ có sinh viên của 3 lớp (K48,49,50) và 3 nhóm (K51A,B,C).

III. NỘI DUNG THI

Hội thi Nghiệp vụ sư phạm Khoa Ngữ văn năm 2017 gồm các nội dung sau:

1. Hiểu biết sư phạm

2. Xử lý tình huống sư phạm

3. Hùng biện

4. Thiết kế đồ dùng dạy học tự làm

5. Thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo

6. Thi giảng

IV. HÌNH THỨC THI

1.  Màn chào hỏi: (Không tính điểm vào điểm tổng kết của đội thi nhưng được trao giải riêng)

- Thời gian, địa điểm: trong vòng 5 phút, nếu quá 01 phút sẽ không trao giải. 18h30 ngày 2 tháng 4 năm 2017; Tại Hội trường C1.

- Hình thức: Tiểu phẩm, thuyết trình,… nhưng ngắn gọn và mô phạm.

- Nội dung: Mỗi đội phải trình diễn một màn chào hỏi do đội tự sáng tác giới thiệu khái quát về đội mình. Màn chào hỏi phải gắn với ý nghĩa hoạt động rèn luyện NVSP của sinh viên khoa Ngữ văn.

- Yêu cầu: Trang phục biểu diễn, các hành động diễn xuất chừng mực, không gây phản cảm, phản giáo dục. Kịch bản của phần chào hỏi đã qua kiểm duyệt không được tự ý thay đổi, thêm bớt (trong trường hợp có sự thay đổi phải báo cáo lại với Ban tổ chức). Vi phạm quy định này sẽ bị trừ điểm tùy theo mức độ vi phạm.

- Thành phần: Ngoài thành viên tham gia thi chính thức, có thể sử dụng các sinh viên khác trong đội tham gia diễn xuất.

2. Phần thi hiểu biết sư phạm

- Thể thức thi đấu: Mỗi đội gồm 05 thí sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi do Ban tổ chức chuẩn bị. Lần lượt từng tốp 02 hoặc 03 đội theo thứ tự bốc thăm sẽ cùng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm, trong đó có 02 câu hỏi bằng tiếng Anh. Bộ câu hỏi do đại diện thí sinh của một trong các đội cùng thi bốc thăm.

- Thời gian, địa điểm: Mỗi đội trả lời 10 câu hỏi, sau mỗi câu hỏi các đội có 30 giây chuẩn bị, có 05 giây để đưa ra đáp án, nếu quá thời gian thì mất quyền trả lời của câu hỏi đó; Tại Hội trường C1.

- Nội dung: Bộ câu hỏi Phần thi hiểu biết do Khoa cung cấp.

3. Phần thi xử lý tình huống sư phạm

- Thể thức thi đấu: Thi theo tốp 02 đội sẽ thi trực tiếp với nhau theo hình thức: Mỗi đội gồm 05 thí sinh nêu một tình huống sư phạm yêu cầu đội bạn đưa ra cách xử lý, sau khi đội bạn trả lời, đội nêu tình huống sẽ đưa ra đáp án của đội mình. Các đội chuẩn bị 02 tình huống (tình huống chính thức và tình huống dự phòng) để ra cho đội bạn. Sau khi đội bạn trả lời thì đội nêu tình huống trình bày phương án xử lý của đội mình. Phần xử lý cần bám sát vào tình huống, không quá dài dòng (chỉ trả lời một cách xử lý mà đội cho là hợp lý nhất).

- Thời gian, địa điểm: Sau khi đội bạn đưa ra câu hỏi, mỗi đội có 01 phút thảo luận trước khi trả lời. Trả lời trong thời gian không quá 05 phút. Nếu vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm theo nguyên tắc: quá mỗi phút trừ 01 điểm; Tại Hội trường C1.

- Nội dung: Các tình huống xảy ra trong nhà trường; Xung quanh mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội; Xung quanh mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, học sinh và học sinh, giáo viên - phụ huynh - học sinh; Tình huống xảy ra trong tiết học (nội, ngoại khoá),... Yêu cầu xử lý tình huống phù hợp với nghệ thuật sư phạm, tôn trọng các nguyên tắc giáo dục và giáo dưỡng, phù hợp với luật giáo dục, phù hợp với môi trường nhà trường,...

- Hình thức trình bày (câu hỏi và trả lời): Bằng lời hoặc bằng đoạn kịch/hội thoại ngắn,...

4. Phần thi hùng biện

- Thể thức thi đấu: Bốc thăm thứ tự phần hùng biện được thực hiện trước Hội thi 02 ngày, bốc thăm chủ đề hùng biện của mỗi đội theo thứ tự tại sân khấu. BGK chấm điểm từng bài thi hùng biện.

- Thời gian, địa điểm: Mỗi thí sinh được chuẩn bị trong thời gian 01 phút và được trình bày trong thời gian tối đa là 05 phút. Nếu vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm theo nguyên tắc: quá mỗi phút trừ 01 điểm; Tại Hội trường C1.

- Nội dung: Hùng biện theo các chủ đề sau:

Chủ đề 1: Sinh viên sư phạm đối với nghề dạy học hiện nay.

Chủ đề 2: Chuẩn mực đạo đức nghề dạy học trong xã hội hiện đại.

Chủ đề 3: Sinh viên sư phạm với đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội đang bức xúc hiện nay: ma túy mại dâm, HIV; an toàn giao thông; bảo vệ môi trường.

Chủ đề 4: Sinh viên sư phạm đối với đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông hiện nay.

- Yêu cầu: Phần thi hùng biện cần thể hiện nội dung rõ ràng, có bố cục chặt chẽ, giọng nói truyền cảm,... Mỗi đội cử ra 01 đại diện tham dự phần thi (không được thay/kết hợp nhiều người trong quá trình hùng biện trên sân khấu). Nếu có minh họa thì được phép huy động thêm lực lượng trong lớp.

5. Phần thi thiết bị, đồ dùng dạy học tự làm

- Thể thức thi đấu: Mỗi đội dự thi chuẩn bị 01 thiết bị, đồ dùng dạy học tự làm và được trưng bầy tại khu vực quy định. Đại diện thí sinh của từng đội sẽ bốc thăm thứ tự và thuyết minh về ý nghĩa, cách làm, cách sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học dự thi. BGK chấm điểm từng đồ dùng.

- Thời gian, địa điểm: Các đội cử đại diện thuyết minh cách làm, cách sử dụng và nội dung bài học sử dụng đồ dùng trong vòng 10 phút (nếu quá thời gian sẽ bị trừ điểm); 16h chiều ngày 1 tháng 4 năm 2017 tại giảng đường B4.

- Yêu cầu: Đồ dùng có tính ứng dụng trong thực tế giảng dạy môn Ngữ văn, vật liệu dễ tìm, dễ làm và có tính kinh tế,...

6. Phần thi thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo

- Thể thức thi đấu: Mỗi đội gồm 05 thí sinh cùng thiết kế một hoạt động trải nghiệm sáng tạo về một chủ đề do đại diện thí sinh bốc thăm, bài thi trình bày trên giấy thi do Ban tổ chức phát. Ba (3) bài thi đạt điểm cao nhất sẽ được mời thuyết trình tại Hội thi (ngày thi dành cho các phần thi sân khấu hóa).

- Nội dung phần thi: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo có thể được thiết kế với các hình thức: hoạt động tự chủ, hoạt động câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện, hoạt động định hướng hoặc hình thức hỗn hợp, gồm các chủ đề sau:

Chủ đề 1: Nghĩa vụ và trách nhiệm của học sinh với vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hội nhập quốc tế.

Chủ đề 2: Học sinh với vấn đề môi trường, rèn luyện đạo đức lối sống, trách nhiệm xã hội.

Chủ đề 3: Vận dụng kiến thức liên môn trong giải quyết vấn đề thực tiễn.

Chủ đề 4: Nhà trường gắn với các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Mỗi đội có thể lựa chọn tên hoạt động sao cho phù hợp với mỗi chủ đề trên.

Trong bản thiết kế trình bày rõ nội dung/chủ đề, mục đích, hình thức tổ chức, cách thức tổ chức, quy mô, đối tượng, thời lượng, địa bàn tổ chức hoạt động, các phương tiện cần thiết, tiến trình hoạt động,....

- Thời gian, địa điểm: Các đội thi thiết kế hoạt động giáo dục trên giấy trong thời gian 90 phút (tổ chức buổi thi riêng), Trên sân khấu hội thi chọn hình thức trình bày để thể hiện ý tưởng (thuyết trình, tổ chức hoạt động minh hoạ,.. ) trong vòng 5 phút; 14h chiều ngày 1 tháng 4 năm 2017. Tại giảng đường B4.

- Yêu cầu: Nội dung, chủ đề của các hoạt động giáo dục có nội dung trên cần được thực hiện theo hướng tích hợp trong dạy học Ngữ văn hoặc có tính liên môn, phù hợp với chương trình học của học sinh phổ thông.

7. Phần thi giảng

- Thể thức: Mỗi đội cử 01 thí sinh thi giảng theo bài đã đăng kí trước. Mỗi thí sinh tham dự thi sẽ dạy 01 tiết trên lớp học có sinh viên trong cùng đơn vị dự thi đóng vai học sinh. Mỗi đội bốc thăm thứ tự và lần lượt thực hiện bài giảng của mình.

- Thời gian, địa điểm: Thực hiện bài giảng trong vòng 45 phút; 7h sáng ngày 1 tháng 4 năm 2017; Tại giảng đường B4A.

- Yêu cầu: Soạn hoàn chỉnh một giáo án theo định hướng phát triển năng lực học sinh cho một bài học Ngữ văn; Bài giảng phải là một bài học nằm trong chương trình, SGK Ngữ văn ở phổ thông; Thực hiện bài giảng trước lớp học giả định (có SV làm học sinh).

- BGK sẽ chấm điểm dựa trên các tiêu chí như: Tính hiệu quả của việc tổ chức tiết dạy, Phương pháp giảng dạy, giọng nói, cách trình bày bảng, chữ viết bảng, tác phong,...

 V. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG

1. Cách cho và tính điểm

- BGK cho điểm độc lập theo từng nội dung thi theo thang điểm 10, điểm lẻ 0.5. Sau khi từng thí sinh (từng cặp đội tuyển) thi xong một nội dung thi, BGK cho điểm công khai bằng cách giơ thẻ chấm điểm.

- Ban thư ký sẽ ghi chép và tổng hợp điểm của 05 thành viên giám khảo cho mỗi nội dung thi và các phần thi cho các đội.

- Điểm trừ: Ban thư ký giám sát giờ đã quy định cho từng nội dung thi và trừ điểm nếu đội nào vi phạm về thời gian hoặc có các hành vi khác trái với quy định của BTC. Mỗi đội nếu quá thời gian phần thi nào sẽ trừ vào tổng điểm của phần thi đó theo nguyên tắc quá 01 phút trừ 01 điểm.

2. Xếp hạng

- Điểm của từng phần thi là tổng điểm thành phần của 05 giám khảo sau khi đã trừ đi điểm phạt (nếu có) như đã quy định. Từng nội dung thi sẽ được xếp hạng nhất, nhì, ba để trao giải.

- Điểm tổng hợp của hội thi là tổng điểm của các phần thi là căn cứ để xếp giải đội tuyển nhất, nhì, ba... theo thứ tự từ cao xuống thấp.

3. Cơ cấu giải thưởng

* Giải mỗi phần thi

- Giải màn chào hỏi ấn tượng nhất: 300.000 đồng.

- Phần thi hiểu biết sư phạm: Nhất: 300.000 đồng; Nhì: 200.000 đồng; Ba: 100.000 đồng.

- Phần thi xử lý tình huống sư phạm: Nhất: 300.000 đồng; Nhì: 200.000 đồng; Ba: 100.000 đồng.

- Phần thi hùng biện: Nhất: 300.000 đồng; Nhì: 200.000 đồng; Ba: 100.000 đồng.

- Phần thi đồ dùng dạy học tự làm: Nhất: 300.000 đồng; Nhì: 200.000 đồng; Ba: 100.000 đồng.

- Phần thi thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Nhất: 300.000 đồng; Nhì: 200.000 đồng; Ba: 100.000 đồng.

- Phần thi thi giảng: Nhất: 300.000 đồng; Nhì: 200.000 đồng; Ba: 100.000 đồng.

* Giải đội tuyển:

- Nhất: 1.500.000 đồng; Nhì: 1.200.000 đồng; Ba: 1.000.000 đồng; Khuyến khích: 800.000 đồng

* Giải khán giả: 10 giải. Mỗi giải trị giá 50.000 đồng

Tổng giá trị giải thưởng: 8.900.000 (Tám triệu chín trăm nghìn đồng)

Kinh phí hỗ trợ: 2.000.000 (Hai triệu đồng). Mỗi đội thi được Khoa hỗ trợ kinh phí là 500.000 đồng.                                                                                   

                                                                                           

                                                              TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                                                                      PGS. TS. Đào Thủy Nguyên

11:44:36 18/03/2017 - Lượt xem: 1050
Tin liên quan