LỊCH CÔNG TÁC

Tuần từ 31 tháng 7 đến 06 tháng 8 năm 2017

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

     CHÚ

31/7

Thứ 2

-8h00 Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII.

 

 

 

-15h00Triển khai xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài giai đoạn 2017 – 2022

 

 -BCH Đảng bộ; Ban giám hiệu; Bí thư chi bộ; Chủ tịch, Phó chủ tịch: Công đoàn, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh; Bí thư, Phó bí thư Đoàn thanh niên.

 

 

 

-Trưởng các Khoa/bộ môn trực thuộc trường.

 

 

-Hội trường TTGDQP &AN

 

 

 

 

-PHA1A

 

 

01/8

Thứ 3

 

 

 

 

 

02/8

Thứ 4

 

 

-14h45  Họp chi bộ thường kỳ; Bầu bổ sung chi ủy.

 

 

-Toàn thể đảng viên Chi bộ

 

 

-PH A4 104

 

03/8

Thứ 5

 

 

 

 

 

04/8

Thứ 6

 

 

-9h00 Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đánh giá TEIDI năm 2017 của Trường.

 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị

 

 

-PHA1A

 

 

05/8

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

06/8

CN

 

 

 

 

 

 

 

07:40:25 28/09/2017 - Lượt xem: 162
Tin liên quan