LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                               Tuần từ 14 đến 20 tháng 8 năm 2017

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

      CHÚ

14/8

Thứ 2

- 9h00 Họp điều chỉnh chương trình VLVH.

 

- Trưởng, Phó Bộ môn và trợ lý: đ/c Thu, đ/ c Trang

- Phòng BCN Khoa

 

15/8

      Thứ 3

 

- 8h00  Nghe chuyên đề “Nghề dạy học”;

- 14h00 Nghe chuyên đề “Nghề dạy học ”.

- SV K52

 

- SV K52

- HT C1

 

- HTC1

 

16/8

Thứ 4

- 8h00  Nghe chuyên đề “Phương pháp học đại học”;

- 14h00 Nghe chuyên đề “Phương pháp học đại học ”.

 

- SV K52

 

- SV K52

 

- HT C1+ Thư  viện

 

- HTC1+ Thư viện

 

17/8

Thứ 5

 

- 8h00  Nghe chuyên đề “Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể”;

- 14h00 Nghe chuyên đề “Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể”.

 

- SV K52

 

- SV K52

 

- HT C1

 

- HTC1

 

18/8

Thứ 6

 

 

- 8h00 Khoa giới thiệu chương trình đào tạo, thăm giảng đường...cho sinh viên K52.

- đ/ c Tiến, đ/c Thọ, đ/c Cẩm Anh

- SV tập trung trước giảng đường B2

 

 

19/8

Thứ 7

 

 

 

 

 

20/8

CN

 

 

 

 

 

 

Lưu ý :

1. Thầy, cô lên lớp theo Thời khóa biểu chính thức từ 14/8/2017.

 

07:39:52 28/09/2017 - Lượt xem: 168
Tin liên quan