LỊCH CÔNG TÁC

                                                                         Tuần từ 28 tháng  8 đến 03 tháng 9  năm 2017

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

     CHÚ

28/8

Thứ 2

-9h30 Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020;

 

 

- 9h45 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm kiện toàn BCN Khoa

-Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của Khoa.

 

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của Khoa.

 

PH104, A4

 

 

PH104, A4

 

29/8

Thứ 3

 

-7h30 Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020;

 

- 14h00 Họp Khoa

 

- 15h00 Triển khai tập giảng

- Đ/c: Quý, Ngô Thủy, Trang;

 

 

- Toàn bộ cán bộ giảng viên

- Đ/c: Tiến, Nguyễn Thủy và giảng viên hướng dẫn tập giảng.

PHA1A

 

 

VPK

 

VPK

 

30/8

Thứ 4

 

 

 

 

 

 

31/8

Thứ 5

 

 

 

 

 

01/9

Thứ 6

 

 

 

 

 

 

02/9

Thứ 7

 

Nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 

 

 

 

03/9

CN

Nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

 

 

 

 

Lưu ý :

1.     Các đồng chí CBĐV viết thu hoạch học tập NQTU5 - khóa XII nộp trong ngày 29.8.2017 tại VPK.

 

 

07:39:29 28/09/2017 - Lượt xem: 5199
Tin liên quan