THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

 CHÚ

3/09

Thứ 2

Nghỉ bù ngày 2/09

 

 

 

 

4/09

Thứ 3

 

     7h30: Họp Giao ban tháng 9/2018.

 

 

 

   Các đ/c: Quý, Tiến, Ngô Thủy

   PH104-A4

 

5/09

Thứ 4

   14h00: Họp BCH Đảng ủy

   16h00: Họp Chi ủy, BCN, Công đoàn Khoa V/v    thông qua kế hoạch năm học 2018 -2019

   Đ/c Quý

   Các đ/c: Quý, Tiến, Thọ, Ngô Thủy, Trang

   Phòng BCNK

 

6/09

Thứ 5

 

 

 

 

 

7/09

Thứ 6

 

 

 

 

 

8/09

Thứ 7

 

 

 

 

9/09

CN

 

 

 

 

Ghi chú:

  1. Các Nhóm trưởng hoàn thiện báo cáo tự đánh giá nộp lại cho đ/c Tiến trong ngày 17/9/2018 (nhóm thầy Tiến phụ trách họp lúc 8h30 ngày 10.9.2018 tại VPK để hoàn thiện, các thầy cô mang theo máy tính);
  2. Các đ/c được phân công  xây dựng chương trình Ngữ văn- Giáo dục công dân và Rà soát, đánh giá chương trình đào tạo hoàn thiện các bản phụ lục (đã phân công), sang tuần sẽ thông qua Hội đồng đào tạo Khoa (đ/c Quý phụ trách chung);
  3. Thầy, cô Trưởng môn nộp báo cáo khối lượng giảng dạy của GVBM (bản BM đã ký) trước 11h00 ngày 7.9.2018 cho đ/c Quý;
  4.  Các CBGV nộp Biến bản giao nhận nhiệm vụ năm học trong ngày 10.9.2018 tại VPK;
  5. Thầy, cô có giờ lên lớp học phần nhắc  các SV vệ sinh lớp theo yêu cầu;
  6. Thầy cô xem CV điều chỉnh thời gian hoạt động dạy – học của Nhà trường để thực hiện đúng.
03:01:31 04/09/2018 - Lượt xem: 97
Tin liên quan