THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

10/09

Thứ 2

     06h45: Lễ Chào cờ đầu tháng

     16h30: Họp BMVHVN triển khai CV đầu       năm

   Hạn cuối nộp Biên bản giao nhận               nhiệm vụ năm học.

   BCN khoa

   Toàn thể Bộ môn

 Sảnh nhà A1

 Phòng Bộ môn

 

  11/09

Thứ 3

 

  

 

 

12/09

Thứ 4

 

 

 

 

13/09

Thứ 5

 

 

 

 

14/09

Thứ 6

 

 

 

 

15/09

Thứ 7

  - 7h00: Kĩ năng thực tập sư phạm ở              trường phổ thông

  - 14h00:  Dạy học tiết 1 bài "Sóng" của        Xuân Quỳnh (Ngữ văn 12) theo định              hướng phát triển năng lực học sinh

 

 

  Cô giáo Vương Thị Vân Anh (Trường VCVB), Cô    giáo Trần Thị Lệ Huyền ( Trường THPT Đại Từ),      Đại diện Ban chủ nhiệm khoa, Sinh viên K50,          K51;GV dạy Phương pháp dạy học; Các giảng        viên tham gia hướng dẫn tập giảng và các giảng      viên quan tâm.

 

  Hội trường C1

 

16/09

CN

 

 

 

 

  1. Các Nhóm trưởng hoàn thiện báo cáo tự đánh giá nộp lại cho đ/c Tiến trong ngày 17/9/2018 (Các đ/c nhóm trưởng tham khảo báo cáo đã được duyệt của Trường Đại học SP Hà Nội, lấy bản foto chỗ đ/c Hồ Trang );
  2. Các Bộ môn chuyển dự kiến số giờ dạy trong năm học, trong đó có các môn dạy Cao học cho đ/c Ngọc Anh để dự kiến sắp xếp thời khóa biểu cho hợp lý;
  3. Các thầy cô Trưởng môn triển khai viết đề cương môn học theo mẫu mới;
  4. Thầy, cô đăng bài tạp chí Từ điển bách khoa thư tháng 11/2018 nộp bài toàn văn vào T10 cho đ/c Nga.
11:19:37 10/09/2018 - Lượt xem: 116
Tin liên quan