THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

24/09

Thứ 2

 9h30: Họp Hội đồng Khoa thảo luận đề cương   theo mẫu mới; triển khai dự án phát triển cộng   đồng học tập.

 

 Các đ/c: Quý, Tiến, Ngô Thủy, Nhung,   Thập, Nguyễn Thủy, Hằng, Hảo, Phương,   Trang, Ngọc Anh

 Phòng BCN  Khoa

 

 

25/09

Thứ 3

 

 8h00: Hội nghi Đại biểu cán bộ viên chức năm   học 2018-2019

 

 

 

 Các đ/c: Hảo, Hằng, Hoài, Nhung,   Phương, Quý, Tiến, Thập, Thọ, Thu,   Nguyễn Thủy, Ngô Thủy, Thương,   NgôTrang.

 

 

 HTC1

 

26/09

Thứ 4

 

 

 

 

 

27/09

Thứ 5

 

 

 

 

 

 

28/09

Thứ 6

 

 

 

 

 

29/09

Thứ 7

 

 

 

 

 

30/09

CN

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Nhóm GV dạy bằng tiếng Anh dự giờ cô Thảo  tiết 7, thứ 2 ngày 24.9.2018 phòng học B2.205 và Nhóm GV VH Trung đại (Hằng, Nga, Nhung, Ngô Trang) họp vào tiết 8 phòng Bộ môn.

11:16:10 24/09/2018 - Lượt xem: 81
Tin liên quan