Ngày 23 tháng 10 năm 2018, tại Phòng 302 Nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội, NCS Nguyễn Thị Hạnh Phương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sự phát triển ngữ nghĩa của những từ ngữ chỉ cảm giác trong tiếng Việt trên cơ sở nghiệm thân
      Ngành: Ngôn ngữ học
      Mã số: 62220240
      Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Hiệp, Viện Ngôn ngữ học - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

      Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn -  Đại học Quốc gia Hà Nội
Thành viên Hội đồng gồm có: 

 

    STT

Họ và tên

Chuyên ngành

Đơn vị công tác

Trách nhiệm HĐ

1

GS. TS Đinh Văn Đức

Ngôn ngữ học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
 

Chủ tịch HĐ

2

GS. TS.Hoàng  Trọng Phiến

Ngôn ngữ học

Trường Đại học Phương Đông

Phản biện 1 

3

GS. TS. Lê Quang Thiêm

Ngôn ngữ học

Hội Ngôn ngữ học

Việt Nam

Phản biện 2

4

PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Thanh

Ngôn ngữ học

Viện Việt Nam học& Khoa học phát triển, ĐHQGHN

Phản biện 3

5

                       TS. Phạm Thúy Hồng

Ngôn ngữ học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
 

Ủy viên

Thư kí HĐ

6

GS. TS Vũ Đức Nghiệu

Ngôn ngữ học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
 

Uỷ viên

Hội đồng

7

PGS. TS Phạm Văn Tình

Ngôn ngữ học

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

Uỷ viên

Hội đồng

 

      Kết quả: 5/7 phiếu xuất sắc

      Tóm tắt các kết quả mới của luận án

      - Luận án đã xác lập được những tiền đề lí luận cơ bản liên quan đến đối tượng nghiên cứu; xác định quan điểm về nghiệm thân cũng như đưa ra quan niệm riêng về từ ngữ chỉ cảm giác trong tiếng Việt.

      - Luận án đã phân loại được phạm trù từ ngữ chỉ cảm giác thành 2 nhóm lớn và 13 tiểu nhóm; xây dựng được bộ tiêu chí xác định điển mẫu của mỗi tiểu nhóm; miêu tả khách quan ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ cảm giác điển mẫu được thể hiện trong từ điển; miêu tả những biểu hiện ngữ nghĩa phong phú của chúng trong cuộc sống hằng ngày.

      - Luận án cũng đã phân tích, diễn giải cơ sở nghiệm thân gắn với sự phát triển ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ cảm giác trong tiếng Việt; mô hình hóa sự phát triển ngữ nghĩa của chúng qua mạng lưới ngữ nghĩa được biểu diễn theo sơ đồ tỏa tia ý niệm; chỉ ra một số nét văn hóa- tư duy của người Việt trên cơ sở bước đầu đối chiếu, so sánh với từ ngữ chỉ cảm giác tương đương trong tiếng Anh.

      Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

      Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ được ứng dụng để giải thích con đường chuyển nghĩa của nhóm từ ngữ chỉ cảm giác trong tiếng Việt nói riêng, giải thích sự phát triển ngữ nghĩa của từ ngữ nói chung; là tài liệu tham khảo hữu ích để dạy học ngữ văn trong nhà trường, để dạy tiếng Việt cho người nước ngoài cũng như trong việc xây dựng từ điển Tiếng Việt.

      Một số hình ảnh của buổi bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin: Ban Truyền thông khoa Ngữ văn

02:29:03 26/03/2019 - Lượt xem: 225
Tin liên quan