LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

             (từ 06 đến 12 tháng 05 năm 2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

06/05

Thứ 2

  - 06h45 Lễ Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới       cờ.

 

 

 

  - 8h00 Hội nghi cán bộ chủ chốt mở rộng lấy            phiếu giới thiệu cán bộ quy hoạch các chức            danh lãnh đạo, quản lý Đại học Thái Nguyên         giai đoạn 2018-2023 và giai đoạn 2023 – 2028.

 

- Đ/c: Quý, Ngô Thủy;

- Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng sinh viên, Lớp trưởng các lớp sinh viên trong toàn trường.

 

- Bí thư chi bộ; Chủ tịch công đoàn bộ phận trực thuộc; trưởng, phó bộ môn; giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học và tiến sĩ; Anh hùng lao động, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú; giảng viên chính, chuyên viên chính và tương đương trở lên.

Sảnh nhà A1

 

 

 

 

  TT Hội nghị

ĐHTN

 

 

 

07/05

Thứ 3

 

 

  - 8h00 Họp Giao ban tháng 5/2019.

 

 

  - 13h30 Hội đồng tuyển chọn đề xuất đề tài             KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2020 của             ĐHTN.

 

 

- Đ/c: Quý, Ngô Thủy.

 

 

- Theo Quyết định số 633/QĐ - ĐHTN, ngày 03/5/2019 của Giám đốc ĐHTN.

PHA1A

 

 

  PH1.2 - ĐHTN

 

08/05

Thứ 4

 

 

 

 

 

 

09/05

Thứ 5

- 7h00 Chấm Khóa luận tốt nghiệp sinh viên Bộ môn LLVH & VHNN.

 

- 14h00 Họp xét duyệt thuyết minh đề tài Cơ sở năm 2019 và nghiệm thu Sáng kiến Cơ sở.

- GV trong hội đồng;  Sinh viên K50 làm khóa luận và những người quan tâm.

 

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định.

Thông báo sau

 

 

PHA1A

 

10/05

Thứ 6

- 7h00 Chấm Khóa luận tốt nghiệp sinh viên nhóm Văn học Dân gian - Trung đại.

- GV trong hội đồng và sinh viên làm khóa luận.

Thông báo sau

 

11/05

Thứ 7

 

 

 

 

12/05

CN

 

 

 

 

Lưu ý

1. Các đ/c Đảng viên thẩm tra lý lịch đảng cho SV nộp lại kết quả trong ngày 15.5.2019 cho đ/c Ngô Trang.

 

10:16:49 13/05/2019 - Lượt xem: 65
Tin liên quan