LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                                                                     (từ 13  đến 19 tháng 05 năm 2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

13/05

Thứ 2

- 7h30 Bộ môn PP GD nghiệm thu đề tài NCKH.

 

- 10h00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.

 

- 13h30 HĐ VHHĐ đánh giá khóa luận SV.

- Hội đồng + SV.

 

 -  Đ/c Quý.

 

 

- Hội đồng HĐ + SV.

 

PHA1A

 

A4.104

 

 

(Báo sau)

 

14/05

Thứ 3

- 13h30 HĐ VHHĐ Nghiệm thu đề tài NCKHSV

- Hội đồng HĐ + SV.

A4. 612

 

15/05

Thứ 4

- 7h30 Họp Khoa về việc Đánh giá viên chức 2019.

 

- 10h00 Họp chi ủy.

- Toàn thể CBGV của Khoa.

 

- Ban Chi ủy.

A4. 603

 

A4.602

 

16/05

Thứ 5

 

 

- 7h00 Bộ môn VHVN.

 

- S 7h30, C 14h00 Bộ môn PPGD đánh giá khóa luận.

- 8h30 Tập huấn xây dựng hệ thống đánh giá năng lực Trường.

 

- 14h00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Nguyễn Thị Hương

chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam.

- 14h00 Họp Hội đồng khoa học và đào tạo Đại học Thái Nguyên.

- 19h00 Khai mạc Hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2019.

 

- Toàn thể Hội đồng + SV.

 

- Toàn thể Hội đồng + SV.

 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường (Trưởng hoặc phó trưởng đơn vị).

 

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

 

- Đ/c Quý.

 

- BTC, đ/c Thọ, Bích, Trang;  Toàn thể CBGV của Khoa.

 

A4. 612

 

A4. 609

 

PH104-A4

 

 

PH104-A4

 

 

PH1ĐHTN

 

 

HTC1

 

17/05

Thứ 6

 

- 14h00 Họp chi bộ thường kỳ và xét kết nạp Đảng.

- Toàn thể đảng viên.

VPK

 

18/05

Thứ 7

 

 

 

 

19/05

CN

 

 

 

 

Lưu ý :  

1) Các thầy, cô nộp điểm thành phần & danh sách SV không đủ ĐK dự thi cho đ/c Ngô Trang  trong ngày thứ 2 (13.5.2019) để kịp thời nhập và nộp điểm cho đào tạo;

2) Nghiệm thu đề tài NCKH theo kế hoạch và giới thiệu đề tài SV dự thi và tham gia Hội nghị NCKHSV năm 2019.

3) Đề nghị các thầy cô thực hiện lịch phân công coi thi học kỳ II năm học 2018-2019 dán trên bản tin.

09:23:38 20/05/2019 - Lượt xem: 59
Tin liên quan