Nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên K52, K53, K54 không chuyên ngữ đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, Trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tiếng Anh tăng cường như sau:

 

03:10:50 26/07/2019 - Lượt xem: 268
Tin liên quan