LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                (từ 12 đến 18 tháng 08 năm 2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

12/08

Thứ 2

  - 8h00 Tập huấn giảng viên sư phạm chủ         chốt về “Dạy và học các chương trình bồi         dưỡng thường xuyên tiếp cận theo năng lực”   (hết ngày 16/8/2019).

- Giảng viên sư phạm chủ chốt của Trường (theo Quyết định).

 

Hải Phòng

 

 

13/08

Thứ 3

 

 

 

 

 

14/08

Thứ 4

 

 

 

 

15/08

Thứ 5

 

 

 

 

 

16/08

Thứ 6

 

- 8h00 Họp Giao ban công tác Học sinh sinh viên triển khai kế hoạch CTHSSV năm học 2019-2020.

- Trợ lý CT HSSV các đơn vị.

 

  PHA1B

 

 

17/08

Thứ 7

 

 

 

 

18/08

CN

 

 

 

 

Ghi chú:  Từ ngày 12/8/2019 bắt đầu học kỳ I, các thầy cô quan tâm tới TKB./

08:38:21 19/08/2019 - Lượt xem: 44
Tin liên quan