LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

               (từ 19 đến 25 tháng 08 năm 2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

19/08

Thứ 2

 

- 14h00 Xét điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng ThS.

 

- 16h00 Họp Hội đồng tuyển dụng tạo nguồn năm 2019.

 

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 

PHA1A

 

 

PHA1A

 

 

20/08

Thứ 3

 

 

- 08h00 Họp Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020.

 

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 

PHA1A

 

 

21/08

Thứ 4

 

 

 

 

22/08

Thứ 5

 

  - S:7h00 :13h30 Đón tiếp, nhập học sinh        viên Khóa 54 (2019-2023).

 

 

- Theo kế hoạch 4280/ĐHSP-CTHSSV ngày 15/8/2019 về việc Đón tiếp, nhập học sinh viên K54.

HTC1

 

 

23/08

Thứ 6

 

 

 

 

 

24/08

Thứ 7

 

 

 

 

25/08

CN

 

 

 

 

Ghi chú:

1) Lịch gặp mặt sinh viên sẽ được thông báo đến CBGV sau khi có lịch sắp xếp thời gian, địa điểm của Nhà trường.

2)  Dự kiến tổ chức Hội nghị CBVC trong tuần từ 26/8 đến 30/8/2019./

10:31:41 26/08/2019 - Lượt xem: 26
Tin liên quan