• Bộ môn Văn học Việt Nam, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên - 50 năm phát triển
  Bộ môn Văn học Việt Nam, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên - 50 năm phát triển

  08:34 30/11/2018
  Mùa thu năm 1966, cùng với sự xuất hiện của Khoa Ngữ văn, Tổ văn học dân gian và Văn học trung đại Việt Nam (do thầy Phạm Luận làm tổ trưởng) và Tổ Văn học Việt Nam hiện đại và Giáo học pháp (do thầy Vũ Châu Quán làm tổ trưởng) đã ra đời trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Trải qua một số lần tách nhập với các tên gọi khác nhau (Tổ Văn học dân gian và Văn học trung đại Việt Nam, Tổ Văn học Việt Nam hiện đại và Giáo học pháp, Bộ môn Văn học Dân gian – Trung đại – Hán Nôm – Hành chính, Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại và Lí luận văn học,...), cho đến tháng 7 năm 2016, đúng dịp kỷ niệm 50 năm phát triển và trưởng thành, bộ môn được tái cấu trúc với tên gọi Bộ môn Văn học Việt Nam.

 • Bộ môn Ngôn ngữ - Hành trình 50 năm
  Bộ môn Ngôn ngữ - Hành trình 50 năm

  08:32 30/11/2018
  Cùng với Khoa Ngữ văn và Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, Tổ/ Bộ môn Ngôn ngữ đã ra đời từ tháng 10 năm 1966 trên mảnh đất Đại từ. Bộ môn có chung các chức năng với khoa Ngữ văn là: Đào tạo Đại học, Đào tạo nâng chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên, Đào tạo Sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) và Nghiên cứu khoa học.

 • Bộ môn Phương pháp dạy học Ngữ văn 50 năm xây dựng và phát triển
  Bộ môn Phương pháp dạy học Ngữ văn 50 năm xây dựng và phát triển

  08:33 30/11/2018
  Bộ môn phương pháp dạy học Ngữ văn (trước đây gọi là Giáo học pháp) có chức năng nghiên cứu và giảng dạy khoa học về phương pháp giảng dạy bộ môn Ngữ văn ở trường phổ thông. Trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Ngữ văn, các học phần do bộ môn đảm nhiệm nằm trong khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm. Mục tiêu của chương trình đào tạo là hình thành năng lực nghề nghiệp theo chuẩn đầu ra, nên bộ môn giữ một vị trí quan trọng trong quá trình đào tạo sinh viên tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

 • Giới thiệu Bộ môn: Lý luận văn học và Văn học nước ngoài
  Giới thiệu Bộ môn: Lý luận văn học và Văn học nước ngoài

  08:35 30/11/2018
  * Nhiệm vụ chính: - Đào tạo trình độ Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ - Nghiên cứu khoa học - Bồi dưỡng giáo viên