Quy định về soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản hành chính ở Trường Đại học Sư phạm (Ban hành kèm theo Quyết định số 755/QĐ-ĐHSP ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm)

Quy định về soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản hành chính ... xem chi tiết

10:18:32 04/04/2015 - Lượt xem: 1838
Tin liên quan