I. Địa điểm tổ chức thi

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (Phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

II. Lịch tuyển sinh và danh sách thí sinh dự thi.

1.     Lịch thi tuyển sinh

 

  2.     Danh sách dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ (Số Báo danh, phòng thi):

         * Danh sách thi môn Chủ chốt, xem tại đây. 

            Chú ý riêng môn thi Chủ chốt: + Thí sinh dự thi Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh thi tại Phòng 19;

                                                                   + Thí sinh dự thi Chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc thi tại Phòng 20.

             (Môn Cơ bản và môn Ngoại ngữ thi chung với các chuyên ngành khác, Thi sinh chú ý xem kĩ danh sách phòng thi)

         * Danh sách thi môn Cơ bản, Ngoại ngữ, xem tại đây.

3. Sơ đồ khu vực thi, phòng thi

 

  

Chú ý:

- Thí sinh dự tuyển Nghiên cứu sinh: liên hệ với cơ sở giáo dục đại học thành viên để biết lịch đánh giá bài luận, có kế hoạch chuẩn bị.

III. Trách nhiệm của thí sinh trong kỳ thi

1. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi theo đúng thời gian quy định;

2. Nhận thẻ dự thi và mang theo theo Thẻ dự thi trong suốt các buổi thi;

3. Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân khi Cán bộ coi thi yêu cầu;

4. Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính điện tử không có thẻ nhớ và không soạn thảo được văn bản;

5. Không được mang vào khu vực thi và phòng thi giấy than, bút xoá, các tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi và các vật dụng khác. Không được hút thuốc trong phòng thi;

6. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (cả phần chữ và phần số) vào giấy thi, giấy nháp và nhất thiết phải yêu cầu cả hai CBCT ký và ghi rõ họ tên vào giấy thi.

 
05:34:53 26/08/2016 - Lượt xem: 12364
Tin liên quan