KHÓA 1

Cô Lộc Phương Thủy

0903.200.907

Nguyên CB

Viện Văn học

KHÓA 2

Thầy Nguyễn Huy Quát

01656.126.796

Nguyên CBGD K.Ngữ văn

KHÓA 3

Thầy Nguyễn Văn Lộc

0915.213.123

Khoa Ngữ văn

KHÓA 4

Thầy Lê Kim Hà

0912.004.695

Nguyên CBGD K.Ngữ văn

KHÓA 5

-Thầy Hoàng Hữu Bội

0944.832.010

 - Cô Bùi Minh Phương

0917.505.825

- Nguyên CBGD K.Ngữ văn

 

- Nguyên CBGD K.THCS

KHÓA 6

Cô Đào Thái Ninh

0280.3855.195

Nguyên CBGD K.Ngữ văn

KHÓA 7

Cô Nguyễn Thị Vượng

0915.215.278

Nguyên CBGD K.Ngữ văn

KHÓA 8

Cô Trần Thị Vân Trung

0912.454.575

Nguyên Giám đốc NXB.ĐHTN

KHÓA 9

Cô Phạm Thị My

0913.363.845

Nguyên CBGD K.Ngữ văn

KHÓA 10

Cô Nguyễn Hằng Phương

0915.363.229

Nguyên CBGD K.Ngữ văn

KHÓA 11

Thầy Ngô Gia Võ

0913.344.617

Viện phó Viện Nghiên cứu KT - XH và Nhân văn miền núi

KHÓA 12

Cô Trần Thị Đoàn

0986.336.595

Nguyên CBGD K.Ngữ văn

KHÓA 13

Thầy Đặng Quyết Tiến

0988.599.969

Khoa Ngữ văn

KHÓA 14

Thầy Nguyễn Đức Hạnh

0984.526.151

Giám đốc NXB ĐHTN

KHÓA 15

Cô Phùng Thị Hằng

0978.378.399

Khoa Tâm lý Giáo dục

KHÓA 16

Cô Lê Thị Thúy Hương

0913068359

Học viện Hành chính QG

KHÓA 17

Cô Ngô Thanh Hằng

0989098164

Báo Công an Nhân dân

KHÓA 18

Nhà thơ Dương Văn Phong

(Dương Khâu Luông)

0912.704.449

Chủ tịch Hội VHNT – Bắc Kạn

KHÓA 19

Cô Hoàng Thị Thập

0945.333.616

Khoa Ngữ văn

KHÓA 20

Thầy Nguyễn Kiến Thọ

0983.677.111

Khoa Ngữ văn

KHÓA 21

Cô Nguyễn Thị Thu Huyền

0912.552.124

Thư ký Tòa soạn Báo TN

KHÓA 22

Cô Nguyễn Ánh Nguyệt

0912.860.840

P. Chủ tịch Công đoàn - ĐHTN

KHÓA 23

- Cô Phạm Thị  Thúy Hồng

0917358828

- Nguyễn Thị Lượng

0987.344.919

Phó HT THPT Khánh Hòa

Trưởng Phòng GD TX Phổ Yên

KHÓA 24

Thầy Tuấn Anh

0986.943.777

Trường CĐSPTN

KHÓA 25

Cô Ngô Thị Thanh Quý

0989.793.169

Khoa Ngữ văn

KHÓA 26

Cô Đặng Lan Hương

0915.212.932

Trường THPT Chuyên TN

KHÓA 27

Thầy Đoàn Đức Hải

0913.089.612

Phó Ban KH - Đại học TN

KHÓA 28

Thầy Lê Quang Sơn

0168.355.4354

Sở Giáo dục và Đào tạo TN

KHÓA 29

Thầy Phạm Hùng Linh

0917.893.289

Khoa Tâm lý GD

KHÓA 30

Cô Lê Hương Giang

0989.090.076

Khoa Ngữ văn

KHÓA 31

Cô Dương Thu Hằng

0912.938.489

Khoa Ngữ văn

KHÓA 32

Thầy Hoàng Mai Diễn

0974.321.234

Bộ Giáo dục và Đào tạo

KHÓA 33

Thầy Phạm Quốc Tuấn

0988.508.007

P. Giám đốc NXB ĐHTN

KHÓA 34

Cô Nguyễn Thị Minh Thu

0982.810.816

Khoa Ngữ văn

KHÓA 35

Cô Nguyễn Thị Thu Hằng

0912.663.999

Khoa Ngữ văn

KHÓA 36

Cô Ngô Thu Thủy

0912.551.751

Khoa Ngữ văn

KHÓA 37

- Cô Nguyễn Thị Thu Hà

0913.068.599

- Cô Nguyễn Thị Mỹ Linh

0987.118.663

- Khoa GDTH

 

- Tỉnh đoàn Thái Nguyên

KHÓA 38

Thầy Phạm Văn Vũ

0981.188.935

NXB ĐHTN

KHÓA 39

- Cô Phạm Thị Thu Hoài

0936.633.777

- Cô Nguyễn T Hồng Chuyên

0964.873.284

Khoa Ngữ văn

KHÓA 40

Thầy Nguyễn Nhật Huy

0984.326.218

Khoa Ngữ văn

KHÓA 41

Cô Đào Thị Hồng Hạnh

0986.060.980

Khoa Ngữ văn

KHÓA 42

- Cô Trần Thị Ngọc

01647.686.088

- Cô Hoàng Mai Quyên

0978.340.468

Khoa Ngữ văn

 

Khoa Ngữ văn

KHÓA 43

Cô Nguyễn Hồng Linh

0968.629.288

Khoa Ngữ văn

KHÓA 44

-Thầy Tống Duy Hưng

0982.087.044

-Thầy Trần Văn Xuyến

0972.848.726

Trường THCS Bái Tử Long - QN

KHÓA 45

Cô Nguyễn Thị Tuyến

0983.993.110

Trường VH1 Bộ Công an

KHÓA 46

Cô Nguyễn Thị Thu Quỳnh

01665.689.603

Trường THCS Lương Sơn

KHÓA 47

- Cô Dương Thị Uyên

01687.807.255

- Cô Dương Thị Linh

01674.270.618

47 CLC

 

01:25:55 12/10/2016 - Lượt xem: 959
Tin liên quan