* Chuyên ngành Văn học dân gian (16)

 

Thầy Vi Hồng

TS Bàn Tiến Tân

ThS Triệu Văn Tiến

GS.TS.GVCC Vũ Anh Tuấn

ThS. CVCC  Nguyễn Đức Thụ

TS. CVCC Nguyễn An Tiêm

PGS.TS. GVCC Nguyễn Hằng Phương

Thầy Quách Thanh Toàn

Cô Hoàng Thị Dậu

GVC Ngô Thị Tích

TS Vũ Thị Tú Anh

PGS.TS.GVCC Ngô Thị Thanh Quý

TS Nguyễn Thị Minh Thu

ThS. NCS Dương Nguyệt Vân

ThS Ngọc Hải Anh

TS Hà Anh Tuấn

 

* Chuyên ngành Văn học Việt Nam trung đại (15)

 

Thầy Phạm Luận

Thầy Lý Duy Hiển

Thầy Bùi Phú Hảo

Thầy Nguyễn Đức Liễn

TS. GVC Ngô Văn Đức

TS. CVC Lê Thị Chính

PGS.TS. GVCC Nguyễn Phạm Hùng

TS. GVC Ngô Gia Võ

Cô Đỗ Kim Thành

TS Nguyễn Thị Bích Hồng

PGS.TS. GVCC Dương Thu Hằng

PGS.TS. GVCC Phạm Thị Phương Thái

TS Ngô Thị Thanh Nga

TS Phạm Quốc Tuấn

TS Trần Thị Nhung

 

* Chuyên ngành Văn học Việt Nam hiện đại (19)

 

Thầy Vũ Châu Quán

GVC Phan Thanh Lương

Thầy Nguyễn Đức Long

GVC Đinh Văn Định

Thầy Vi Quốc Bảng

Thầy Nguyễn Đăng Phúc

Thầy Hứa Quốc Nam

PGS.TS.GVCC Trần Thị Việt Trung

GVC Phan Trọng Tuấn

GVC Nguyễn Long

PGS.TS.GVCC Đào Thủy Nguyên

ThS. GVC Bùi Huy Quảng

TS. GVC Mai Thị Nhung

TS. GVC Lê Hồng My

Cô An Kim Khương

ThS. GVC Trần Thị Đoàn

TS. Hoàng Điệp

PGS.TS.GVCC Cao Thị Hảo

TS. Ngô Thu Thủy

 

* Chuyên ngành Văn học nước ngoài (26)

 

PGS Hoàng Nhân

GS Lương Duy Thứ

TS Nguyễn Văn Chính

GVC Đoàn Hồng

Cô Phạm Kim Giao

CVC Vũ Quang Liên

Thầy Trần Quang Vinh

GS.TS.GVCC Lộc Phương Thủy

ThS. GVC Nguyễn Văn Tri

SĐH Nguyễn Văn Điền

TS Nguyễn Thị Vượng

ThS. GVC Lê Kim Hà

ThS. GVC Nguyễn Thanh Bình

PGS.TS Đỗ Ngoạn

SĐH Lê Đình Cấp

Thầy Trần Hữu Lợi

ThS. Hoàng Công Đình

ThS. GVC Đặng Quyết Tiến

PGS.TS. GVC Nguyễn Thị Tuyết Thu

PGS.TS. GVCC Nguyễn Thị Mai Chanh

TS Hoàng Thị Thập

Cô Đinh Hồng Thúy

TS Nguyễn Thị Thắm

TS Ôn Thị Mỹ Linh

TS Lê Thanh Huyền

ThS Nguyễn Thị Cẩm Anh

 

* Chuyên ngành Ngôn ngữ (39)

 

PGS Cù Đình Tú

CVC Hoàng Văn Xuân

GVC Lê Văn Trúc

Thầy Nguyễn Khắc Diệp

Cô Vũ Thị Yến

Cô Lí Thị Miện

GVC Lương Bèn

TS. GVC Hoàng Văn An

Thầy Nguyễn Văn Chiến

Cô Bùi Thị Huân

GS.TS.CVCC Nguyễn Minh Thuyết

PGS.TS.GVCC Nguyễn Văn Lộc

Thầy Nguyễn Khắc Toàn

TS. GVC Mai Thanh Thủy

TS. CVC Trần Minh Phương

ThS. GVC Phạm Thị My

TS. GVC Phan Phương Dung

TS. GVC Đặng Kim Nga

Thầy Nguyễn Mạnh Tùng

SĐH Hoàng Ngọc Thanh

Thầy Nguyễn Đăng Khoa

PGS.TS.GVCC Đào Thị Vân

ThS. GVC Đào Thái Ninh

ThS. GVC Ngô Thúy Nga

GVC La Thị En

SĐH Linh Quang Phúc

Cô Bùi Minh Phương

ThS GVC Nguyễn Thi Thu Hà

ThS Đào Thị Luyến

TS Nguyễn Thị Tố Ninh

TS Phạm Hùng Linh

ThS. NCS Nguyễn Thị Hạnh Phương

ThS. NCS Lê Thị Hương Giang

TS. GVC Nguyễn Thị Nhung

TS Nguyễn Thu Quỳnh

TS Nguyễn Mạnh Tiến

ThS Hồ Thị Phương Trang

ThS Nguyễn Diệu Thương

ThS Phạm Thị Thu Hoài

 

* Chuyên ngành Phương pháp day – học Ngữ văn (23)

 

CVC Nguyễn Văn Túc

CVCC Nguyễn Đăng Thìn

Thầy Nông Quốc Ân

Thầy Lương Thanh Diệp

PGS.TS.CVCC Vũ Nho

PGS.TS Nguyễn Huy Quát

TS.GVC Hoàng Hữu Bội

PGS.TS.GVCC Trần Thế Phiệt

TS. GVC Ngô Văn Thư

ThS. GVC Hoàng Long

ThS. GVC Đào Văn Phán

ThS. GVC Vũ Thu Hà

ThS. GVC Phạm Thị Mận

Thầy Trần Văn Loa

ThS Hoàng Bách Việt

TS Hoàng Mai Diễn

TS Nguyễn Thị Thu Thủy

TS Nguyễn Thị Thu Hằng

ThS Đào Thị Hồng Hạnh

ThS. NCS Trần Thị Ngọc

ThS Hoàng Mai Quyên

TS Nguyễn Kiến Thọ

TS Nguyễn Thị Bích

 

* Chuyên ngành Ngữ văn Hán Nôm (12)

 

Thầy Mai Xuân Hải

TS Cung Khắc Lược

CVC Hoàng Hựu

SĐH Nguyễn Thị San

SĐH Lê Phương Lan

GVC Trần Ngọc Chùy

SĐH Trần Kim Đỉnh

TS Ngô Thị Thu Trang

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

ThS. NCS Lương Thị Hải Vân

ThS Nguyễn Văn Trung

ThS Nguyễn Hồng Linh

 

* Chuyên ngành Lý luận văn học (18)

 

GS.TS.GVCC Trần Văn Bính

GVC Cao Xuân Thử

CVC Hà Ngọc Xuân

Thầy Cầm Quynh

Thầy Hoàng Văn Chính

PGS.TS Vũ Minh Tâm

Thầy Ngô Ngọc Châu

Thầy Nguyễn Văn Minh

GVC Lâm Đình Tiến

Thầy Nguyễn Khắc Liệt

ThS Nguyễn Thị Minh Nguyệt

PGS.TS.GVCC Phạm Mạnh Hùng

PGS.TS.GVCC Hoàng Minh Lường

PGS.TS.GVCC Nguyễn Đức Hạnh

TS Trần Thị Ngọc Anh

ThS. NCS Nông Quỳnh Trâm

ThS Nguyễn Nhật Huy

ThS. NCS Nguyễn Thị Kiều Hương

 

* Chuyên ngành Ngoại ngữ (12)

 

GVC Trần Công Danh

GVC Nguyễn Thái Vân

Thầy Nguyễn Thanh Hải

Thầy Trương Đình Khoái

Thầy Hoàng Đoàn

Cô Nguyễn Thị Thọ

Thầy Nguyễn Hữu Lục

GVC Lương Nhâm

Cô Nông Minh Chung

GVC Tạ Doãn Quyết

ThS Lê Thị Bích Hoa

Cô Nguyễn Thục Hiền

 

* Chuyên viên Hành chính – Tổ chức – Tư liệu (18)

 

CN Tô Thị Tý

Bà Nguyễn Thị Lý

Bà Hồ Xuân Hồng

Ông Hoàng Văn Thành

CN Hoàng Việt Quân

CN Nguyễn Đức Trịnh

CN Thái Phương

CN Bùi Xuân Đến

CN Trần Văn Chương

Bà Hứa Thị Bạch

CN Vũ Thị Nghĩa

CN Nguyễn Thị Bích Ngà

CN Nguyễn Hữu Hoan

CN Phạm Thị Sâm

CN Hà Thúy Đèm

CN Bàn Tuấn Danh

CN Lưu Thị Lan Anh

CN Hoàng Hải Lý

  

GHI CHÚ

 

* Những chữ viết tắt:

- GVC: Giảng viên chính

- GVCC: Giảng viên cao cấp

- CVC: Chuyên viên chính

- CVCC: Chuyên viên cao cấp.

- SĐH: Sau đại học (Không hoàn chỉnh để thành Thạc sĩ).

- CN: Cử nhân.

* Chữ in nghiêng là đã mất.

08:28:42 30/11/2018 - Lượt xem: 2692
Tin liên quan