- Sinh: 1 – 5 – 1939. Mất: 11 – 2012.

- Quê quán: Đồng Bẩm, Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

- Công tác tại Khoa từ năm 1975 đến 1988.

- Tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp, công tác nhiều năm ở Viện Ngôn ngữ.

- Từng là Thư ký Công đoàn Khoa Văn, ĐHSP Việt Bắc.

* Những công trình khoa học:

Đã tham gia cùng cán bộ nghiên cứu của Viện Ngôn ngữ học, điều tra, nghiên cứu và viết về nhiều ngôn ngữ của các dân tộc ở Việt Nam như: Tiếng Tây-Thái, Mèo- Dao, Việt-Mường, Hau-Tạng, Môn- Khơme…

*Sách đã in:

Tìm hiểu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. (Viết chung tập 1). Viện ngôn ngữ học - Uỷ ban KHXH Việt Nam xuất bản 1972.

* Thành tích, Khen thưởng:

- Huân chương Kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

 

01:01:02 08/11/2016 - Lượt xem: 556
Tin liên quan