Sinh ngày: 4-1-1943.

Quê quán: Kiến Xương, Thái Bình.

Thời gian công tác:

-Từ 1971-1982: CBGD tổ VHDG Trung – Cận đại khoa Văn – Đại học Sư Phạm Việt Bắc.

-Từ 1982-1986: NCS tại Liên Xô (cũ), bảo vệ luận án TS 1986 tại Đại học Sư phạm Quốc gia Maxcơva ( Liên Xô cũ).

- Từ 1987-1997:  Phó Trưởng phòng Khoa học trường Đại học Sư phạm Việt Bắc.

 

- Từ năm 1997-2001: Là CNGD, Chủ nhiệm bộ môn PPDH khoa Ngữ Văn.

- Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.

*Những sách đã xuất bản:

1. Tìm hiểu thơ ca chiến khu của Chủ tịch Hồ Chí Minh (viết chung) –NXB Văn hóa Dân tộc, 1990.

2. Thơ ca chiến khu của Chủ tịch Hồ Chí Minh (viết chung ) –NXB Thanh Niên, Hà Nội, 2000 ( tái bản có bổ sung, sửa chữa).

3. Thiết kế bài học tác phẩm văn chương ở nhà trường phổ thông (viết chung ) – NXB Giáo dục, Hà Nội, 1996.

4. Một số vấn đề về phương pháp dạy học văn trong nhà trường (viết chung ) – NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001.

5. Để hiểu thêm Đồ Chiểu, Yên Đổ, Tú Xương – NXB Thanh Niên, HN, 2001.

*Những bài báo khoa học: đã in trong các tạp chí chuyên ngành, Kỷ yếu, hội thảo khoa học quốc gia và khu vực (tính đến 2001 có 35 bài ). Còn nhiều bài khác đăng trên các báo Nhân dân, Văn nghệ, Giáo dục & Thời đại, v.v…

*Tham gia và chủ trì 4 đề tài khoa học Công nghệ cấp Bộ đã nghiệm thu: năm 1995, 1997 và 1998.

* Những thành tích: -Là giáo viên giỏi toàn diên, Bác Hồ khen ( 1967).

- Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh 4 năm liền.

- Huân chương kháng chiến hạng Ba.

- Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục.

- Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo về thành tích công tác chuyên môn và những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục miền núi.

10:14:01 22/11/2016 - Lượt xem: 787
Tin liên quan