Sinh ngày: 04-02-1940

         Quê quán: Phú Thọ

         Nguyên chủ nhiệm bộ môn Hán Nôm.

 

 

 

*Những công trình khoa học: ( Đã được công bố một phần ở các tạp chí).

1. Chữ Hán và đặc trưng văn hóa của chữ Hán.

2. Tìm hiểu tư tưởng Khổng Tử.

3. Thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt thời Đường.

4. Tìm hiểu từ Hán Việt.

* Sách dịch (in chung): Đời chìm nổi của con cháu cán bộ cao cấp Trung Quốc ( NXB Chính trị Quốc gia, 1998).

*Một số bài báo đăng ở tạp chí Hán Nôm và tạp chí Trung học phổ thông.

07:41:50 19/03/2017 - Lượt xem: 1118
Tin liên quan