Sinh năm: 1950

     Quê quán: An Khánh, Đại Từ, Thái Nguyên.

     Thời gian công tác tại khoa: 1987-1997.

     Nguyên Chủ nhiệm khoa.

     Hiện nay là Trưởng phòng Tổng hợp

     -Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

 

*Những bài báo khoa học đã công bố:

1. Giảng văn ở trường THPT (Đại học Sư phạm Việt Bắc, 1984).

2. Về mấy bài thơ của Bác Hồ sáng tác ở chiến khu Việt Bắc được giảng dạy ở THPT (Đại học Sư phạm Việt Bắc, 1986).

3. Thái Nguyên trong thơ Nguyễn Bính (Văn hóa, Văn nghệ Bắc Thái, 1986).

4. Suy nghĩ về việc giảng dạy tác phẩm ở THPT mang âm hưởng bi kịch (Đại học Sư phạm Việt Bắc, 1989).

5. Thử đề xuất một số cách dạy – học tác phẩm văn chương (Tạp chí Văn học, 4-1999).

6. Về việc dạy và học một số bài thơ trong giai đoạn Văn học Việt Nam 1930-1945 ở lớp 11, 12 THPT (Đại học Sư phạm Việt Bắc, 1994).

7. Bồi dưỡng năng lực nhận diện bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu só cho học sinh và sinh viên qua giảng dạy văn học ( Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2001).

*Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ:

Dạy văn cho học sinh miền núi theo chương trình cải cách giáo dục ( đã nghiệm thu 1994).

*Những thành tích:

- Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục.

- Có bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh.

07:42:43 19/03/2017 - Lượt xem: 1563
Tin liên quan