I. Thông tin chung

Họ và tên: BÙI HUY QUẢNG

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1956

Quê quán: Tân Thành; Vụ Bản; Nam Định

Thời gian công tác tại Khoa:  1996 - 2016

Quá trình công tác:

- 1978 - 1981:  Khoa Sư phạm; Trường Đại học Tây Nguyên

- 1981 - 1991: Khoa Văn Sử; Trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc

- 1991 - 1996: Khoa Cao đẳng; Trường Đại học  Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Chức vụ đã đảm nhiệm:

- 1978 - 1981: Phó CN Bộ môn Ngữ Văn;  Khoa Sư phạm; Trường Đại học Tây Nguyên

- 1983 - 1991: Phó CN khoa - Q. Trưởng khoa Khoa Văn Sử; Trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc

- 1996 - 2004: Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thái Nguyên - Đại học Sư phạm

- 2004 - 2014: Hiệu trưởng Trường THPT Thái Nguyên - Đại học Sư phạm

Học vị:  Thạc sĩ ;  năm: 1996;   chuyên ngành: Văn học Việt Nam Hiện đại

Giảng viên chính: 2001

Môn học giảng dạy: Văn học Việt Nam Hiện đại

Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học Việt Nam Hiện đại

Chức vụ hiện tại: Cán bộ nghỉ hưu

Địa chỉ liên hệ: Tổ 3; phường Hoàng Văn Thụ; tp Thái Nguyên; tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0912004699

Email: buihuyquang_dhsp@yahoo.com.vnbuihuyquang.56@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp, nước

Chuyên ngành

tốt nghiệp

Đại học

1978

Sư phạm Việt Bắc

Việt Nam

Ngữ Văn

Thạc sĩ

1996

Sư phạm Hà Nội I

Việt Nam

Văn học Việt Nam Hiện đại

 

 

 

 

 

III. Các công trình khoa học đã công bố

1. Sách, giáo trình đã xuất bản:

- Bùi Huy Quảng - Đào Thị Lý; Văn học Việt Nam sau năm 1975 và các tác phẩm mới được đưa vào chương trình phổ thông, Nxb Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên, 2010.

- Cao Thị Hảo - Bùi Huy Quảng; Giáo trình Tổng quan Văn học Việt Nam hiện đại, Nxb Giáo dục 2014

- Đào Thủy Nguyên - Bùi Huy Quảng; Giáo trình Văn học Việt Nam hiện đại, Nxb Giáo dục 2014

2. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì:

- Bùi Huy Quảng, Tính hiện thực trong thơ ca Việt Nam từ 1945 đến 1975, đề tài NCKH cấp trường; Chủ đề tài, 11/ 1980 (Đại học Tây Nguyên).

- Bùi Huy Quảng, Tình cảm của người phụ nữ trong thơ Xuân Quỳnh và Phan Thị Thanh Nhàn, đề tài NCKH cấp trường; Chủ đề tài, 1982 (Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc).

- Bùi Huy Quảng, Nét đặc sắc trong ngòi bút phóng sự của Vũ Trọng Phụng ; Luận văn Cao học thạc sĩ. 1/1996

- Bùi Huy Quảng,  Nét đặc sắc của phóng sự Việt Nam những năm đầu của thế kỷ XX; Chủ đề tài 9/1998 (Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên).

3. Bài báo, báo cáo khoa học trong nước, quốc tế

- Bùi Huy Quảng, 1997, Ngắn gọn, trong sáng, giản dị - một nét phong cách nghệ thuật  trong thơ Hồ Chí Minh; Thông báo khoa học ĐHSP số 2.

- Bùi Huy Quảng, 1998, Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong phóng sự của Vũ Trọng Phụng; Thông báo khoa học ĐHSP số 3.

- Bùi Huy Quảng, 2007, Trường Trung học phổ thông Thái Nguyên - Trường thực hành sư phạm trong trường sư phạm, Kỷ yếu Hội thảo Trường thực hành sư phạm với vấn đề đào tạo nghiệp vụ của các trường sư phạm, tại tp. Hồ Chí Minh.

- Bùi Huy Quảng, 2008, Trường Thực hành trong trường Sư phạm - thực trạng và giải pháp, Kỷ yếu Hội thảo Mô hình trường thực hành trong trường sư phạm đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo giáo viên do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức tại Đà Nẵng.

- Bùi Huy Quảng – Đào Thị Lý, 2011, Văn học Việt Nam sau 1975 - Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy, Những vấn đề khoa học Ngữ Văn,  Nxb Đại học Thái Nguyên

- Bùi Huy Quảng, 2012, Mô hình, cơ chế, hoạt động và sự phối hợp giữa trường thực hành sư phạm với trường đại học sư phạm, Kỷ yếu Hội thảo - tập huấn quốc gia về kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm qua hệ thống trường thực hành, Nxb Giáo dục Việt Nam.

- Bùi Huy Quảng, 2013, Sự phối hợp giữa trường thực hành sư phạm với trường sư phạm trong công tác đào tạo giáo viên,  Kỷ yếu Hội thảo khoa học Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các trường, khoa sư phạm với các trường phổ thông và mầm non trong công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên chuẩn bị triển khai chương trình Giáo dục sau 2015

- Bùi Huy Quảng, 2014, Tiểu thuyết Đọa đầy của nhà văn Vi Hồng – Một triết lý nhân sinh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Số 16,2014

IV. Khen thưởng

1. Danh hiệu thi đua:

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 17 năm

- Nhà giáo Ưu tú (2012)

2. Khen thưởng:

- o1 Bằng khen của Trung ương Đoàn TN CS Hồ Chí Minh  (1985)

- 01 Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Thái (1985)

- 01 Bằng khen của BCH Quân sự tỉnh Bắc Thái (1989)

- 03 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (1985; 2004; 2010)

- 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  (2010)

07:20:15 04/04/2017 - Lượt xem: 1017
Tin liên quan