THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN BỔ SUNG LẦN 1 - NĂM 2017

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2. Ngành xét tuyển, chỉ tiêu và điểm nhận hồ sơ xét tuyển

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu công bố

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

1

Giáo dục học 

52140101_C00

 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

20

>= 17.00

52140101_C04

Ngữ văn, Toán, Địa lý

>=17.00

52140101_C20

Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân

>=18.50

2

Giáo dục Chính trị

52140205_C00

 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

20

>=18.00

52140205_C19

Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân

>=18.00

52140205_C20

Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân

>=19.00

3

Giáo dục thể chất

Xét theo học bạ

Toán, Vật lý, Hóa học

20

Tổng điểm TB 3 môn học lớp 12 >= 18 điểm

Xét theo học bạ

Toán, Hóa học, Sinh học

Xét theo học bạ

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

4

Sư phạm Toán học

52140209_A00

Toán, Vật lý, Hóa học

30

>=17.25

52140209_A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

>=18.00

5

Sư phạm Tin học

52140210_A00

Toán, Vật lý, Hóa học

20

>=18.00

52140210_A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

>=18.00

52140210_D07

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

>=18.00

6

Sư phạm Vật Lý

52140211_A00

Toán, Vật lý, Hóa học

20

>=17.00

52140211_A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

>=18.00

7

Sư phạm Hoá học

52140212_A00

Toán, Vật lý, Hóa học

20

>=17.00

52140212_D07

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

>=18.00

8

Sư phạm Sinh học

52140213_B00

Toán, Hóa học, Sinh học

20

>=17.00

52140213_D08

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

>=18.00

9

Sư phạm Ngữ Văn

52140217_C00

 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

30

>=18.00

52140217_D01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

>=18.00

52140217_D14

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

>=18.00

10

Sư phạm Lịch Sử

52140218_C00

 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

20

>=18.00

52140218_C03

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

>=18.00

11

Sư phạm Địa Lý    

52140219_C00

 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

20

>=20.00

52140219_C04

Ngữ văn, Toán, Địa lý

>=20.00

52140219_D10

Toán, Địa lý, Tiếng Anh

>=20.00

 

Cộng

 

 

240

 

3. Phương thức xét tuyển

- Điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo từng tổ hợp (trong bảng ở mục 2).

- Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi trong tổ hợp, (không nhân hệ số.) cộng với điểm ưu tiên ( nếu có).

- Xét tuyển theo chỉ tiêu của từng ngành.

4. Tiêu chí xét tuyển

Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu dựa theo tổng điểm các môn thi của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có).

5. Ngành giáo dục thể chất xét tuyển theo kết quả học tập trong học bạ THPT

Tổng điểm trung bình 3 môn học (theo tổ hợp) của lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên

6. Hướng dẫn đăng ký xét tuyển

6.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

a. Đối với các ngành xét theo điểm thi THPT quốc gia

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu).

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

b. Đối với ngành Giáo dục thể chất (xét tuyển theo học bạ)

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (bản phô tô).

- Học bạ (phô tô, công chứng).

6.2. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Thí sinh không phải nộp lệ phí xét tuyển.

- Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo một trong hai hình thức sau đây:

a. Hình thức thứ nhất: Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện

- Thí sinh gửi hồ sơ bằng chuyển phát nhanh về địa chỉ: Ban tuyển sinh, Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên - Số 20 - Đường Lương Ngọc Quyến Thành phố Thái Nguyên.

- Thời gian: Từ ngày 13/08/2017 đến ngày 17h00 ngày 20/08/2017 (tính theo dấu bưu điện).

b. Hình thức thứ hai: Nộp trực tiếp tại trường

- Địa điểm: phòng 311, nhà A1, Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên - Số 20 - Đường Lương Ngọc Quyến Thành phố Thái Nguyên.

- Thời gian: Từ ngày 13/08/2017 đến 17h00 ngày 20/08/2017 (sáng từ 8h00 đến 11h00; chiều từ 14h00 đến 17h00).

7. Thông báo kết quả trúng tuyển

- Thí sinh xem Danh sách thí sinh trúng tuyển trên website của trường: http://www.dhsptn.edu.vn sau ngày 20/8/2017.

08:25:23 31/08/2017 - Lượt xem: 1390
Tin liên quan