Họ và tên: TRẦN THỊ NHUNG

Ngày tháng năm sinh: 04/9/1986

Quê quán: Lương Sơn, Sông Công, Thái Nguyên

Quá trình Đào tạo:

Cấp độ              

 

Năm tốt nghiệp 

Trường tốt nghiệp, nước 

Chuyên ngành tốt nghiệp

 

Đại học

2008

Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam

Ngữ văn

Cao học

2010

Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam

Văn học Việt Nam

Tiến sĩ

2015

Đại học Sư phạm Hồ Nam, Trung Quốc

Văn học cổ đại Trung Quốc

Chức danh khoa học:

  • Giảng viên
  • Tiến sĩ

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung HSK5        

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Chức vụ hiện tại: Không        

Địa chỉ liên hệ: Nhà số 5, ngõ 155, đường Quang Trung, TPTN

Điện thoại: 0962211286                                

Email: nhung86edu@gmail.com                                

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

*  Chuyên ngành nghiên cứu: Văn học trung đại Việt Nam, So sánh văn học trung đại Việt Nam và văn học cổ đại Trung Quốc

*  Môn học giảng dạy đại học: Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tổng quan văn học Việt Nam trung đại

*  Môn học giảng dạy sau đại học: Không

Các công trình khoa học:

1. Sách đã xuất bản:

2. Đ tài, chương trình, dự án KH &CN đã chủ trì:

3. Bài báo, báo cáo khoa học:

3.1.Bài báo, báo cáo khoa học quốc tế:

  1. Trần Thị Nhung (2014), “Bình nghị về nghiên cứu so sánh Truyện Kiều Việt Nam và Kim Vân Kiều truyệnTrung Quốc” Tạp chí Nghiên cứu Văn học Trung Quốc, số 03 năm 2014, tr. 121-125.

(陈氏绒,《中越<金云翘传><翘传>比较研究评议》,《中国文学研究》2014年第3期,CSSCI扩展。)

  1. Trần Thị Nhung (2014), “So sánh đặc sắc về miêu tả tâm lý trong Truyện KiềuKim Vân Kiều truyện” Tạp chí Ngữ văn hiện đại, số tháng 11 năm 2014, tr.67-72.

(陈氏绒《<金云翘传>与<翘传>心理描写特色之比较》,《现代语文》,2014年11月。)

3.2.Bài báo, báo cáo khoa học trong nước:

1.      Trần Thị Nhung (2010), “Nghệ thuật miêu tả ngoại hình người phụ nữ trong Truyền kỳ mạn lục từ góc nhìn giới” Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 9, 2010.

  1. Trần Thị Nhung (2017), “Miêu tả tình tiết trong Truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Số tháng 6.
  2. Trần Thị Nhung (2017), “Đôi nét đặc sắc trong Hoan Châu kí của dòng họ Nguyễn Cảnh”, Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật, tr.27-31.

4.      Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

-   Số lượng học viên cao học đang hướng dẫn: 01

               Thái Nguyên, ngày 23 tháng 11 năm 2017

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                           Người khai

 

 

                                                                         TS Trần Thị Nhung

 

 

 

03:30:09 12/04/2018 - Lượt xem: 550
Tin liên quan