Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH

Ngày tháng năm sinh: 24/12/1979

Quê quán: Đại Từ - Thái Nguyên

Quá trình Đào tạo:

Cấp độ              

 

Năm tốt nghiệp 

Trường tốt nghiệp, nước 

Chuyên ngành tốt nghiệp

 

Đại học

2002

Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Ngữ văn

Cao học

 

 

 

 

Tiến sĩ

2014

Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam

Chức danh khoa học: Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ: Đại học Chính quy; chuyên ngành: Tiếng Anh 

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Chức vụ hiện tại                     

Địa chỉ liên hệ :           Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên  

Điện thoại: 0982334217                    

Email   : Bichbong.tn@gmail.com                 

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

*  Chuyên ngành nghiên cứu:

- Văn học Việt Nam

- Phương pháp giảng dạy Ngữ văn

*  Môn học giảng dạy đại học:

- Lý luận dạy học Ngữ văn

- Phát triển chương trình môn Ngữ văn ở trường phổ thông

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Ngữ văn

*  Môn học giảng dạy sau đại học

Dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông theo định hướng đổi mới

Các công trình khoa học:

3. Bài báo, báo cáo khoa học:

1. Nguyễn Thị Bích (2008), "Giọng điệu trần thuật của Ma Văn Kháng sau năm 1975", Tạp chí Khoa học và Công nghệ, (4), Đại học Thái Nguyên, tr. 3 - 11.

2. Nguyễn Thị Bích (2009), "Một hướng tiếp cận truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu ", Tạp chí Giáo dục, (205), Bộ Giáo dục và Đào tạo, tr. 34 - 42.

3. Nguyễn Thị Bích (2009), "Nhân vật người phụ nữ trong Trốn nợ của Ma Văn Kháng", Tạp chí Nhà văn, (2), Hội Nhà văn, tr. 114 - 118.

     4. Nguyễn Thị Bích (2011), "Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu", Tạp chí Nghiên cứu văn học, (11), Viện Văn học, tr. 108 - 116.

5. Nguyễn Thị Bích (2014), “Đổi mới nhân vật kể chuyện trong truyện ngắn sau 1975”, Báo Văn nghệ, (18+19), Hội Nhà văn Việt Nam, tr. 36.

6. Nguyễn Thị Bích (2015), “Đổi mới nhân vật người kể chuyện trong truyện ngắn Việt Nam sau 1975”, Tạp chí diễn đàn văn nghệ Việt Nam, số 243, tháng 4 - 2015

   7.  Nguyễn Thị Bích, Phạm Thu Hoài (2016), Phát triển năng lực giao tiếp ngôn ngữ qua dạy học tích hợp các chủ đề tiếng Việt ở trường phổ thông, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 5(247) 2016.

   8.  Nguyễn Thị Bích (2016), Đề xuất quy trình phát triển chương trình môn Ngữ văn ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 383, kì I - 6/2016

   9. Nguyễn Thị Bích, Dương Thu Hằng (2016), Một vài đề xuất nâng cao chất lượng bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên Ngữ văn phổ thông, Tạp chí Dạy và học ngày nay, số 12/2016.

  10. Nguyễn Thị Bích, Dương Thu Hằng (2016), Bồi dưỡng kĩ năng phát triển chương trình cho giáo viên Ngữ văn ở trường phổ thông, kỉ yếu hội thảo quốc gia Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới, Đại học Huế, 2017, Mã số sách: NC/2017-31.

  11. Nguyễn Thị Bích (2016), Quy trình phát triển năng lực giao tiếp Tiếng Việt cho sinh viên các trường Sư phạm, Tạp chí Dạy và học ngày nay, số 6/2017

  12. Nguyễn Thị Bích, Phạm Thu Hoài (2016), Phát triển năng lực giao tiếp Tiếng Việt cho sinh viên các trường Sư phạm, Kỉ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc, Đại học Quy Nhơn tháng 9/2017.

  13. Nguyễn Thị Bích, Bồi dưỡng kĩ năng xây dựng vàg phát triển chương trình giáo dục cho giáo viên ở trường THPT, Kỉ yếu Hội thảo “Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, tháng 11/2017.

                                                                                                      Thái Nguyên, ngày 23 tháng 11 năm 2017

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                           Người khai

 

 

                                                                                                                       TS Nguyễn Thị Bích

 


 

03:45:11 12/04/2018 - Lượt xem: 744
Tin liên quan