Họ và tên: NGUYỄN KIẾN THỌ

Ngày tháng năm sinh: 27/10/1968

Quê quán: Thiệu Hưng- Thiệu Hóa- Thanh Hóa

Quá trình Đào tạo:

Cấp độ               

 

Năm tốt nghiệp 

Trường tốt nghiệp, nước 

Chuyên ngành tốt nghiệp

 

Đại học

1989

ĐHSP Việt Bắc

 Ngữ văn

Cao học

2008

Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Văn học Việt Nam

Tiến sĩ

2013

Đại học SP Thái Nguyên

 

Chức danh khoa học:

  • Giảng viên: Giảng viên
  • Giảng viên chính
  • Phó Giáo sư

Trình độ ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh (bằng 2)                  

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm- ĐH Thái Nguyên     

Chức vụ hiện tại: Giảng viên             

Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Kiến Thọ, Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Thái Nguyên                

Điện thoại: 0983 677 111                              

Email: nguyenkientho@gmail.com; nguyenkientho@dhsptn.edu.vn                                   

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

Chuyên ngành nghiên cứu: Văn học Việt Nam hiện đại .

Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học Việt Nam hiện đại; Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại.

*  Môn học giảng dạy đại học: Mỹ học và nguyên lí LLVH; Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX; Văn học Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám 1945- nay; Thực hành Sư phạm Ngữ văn; Đánh giá trong dạy học Ngữ văn.

*  Môn học giảng dạy sau đại học: Văn học các Dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc; Hệ thống bài tập trong dạy học ngữ văn ở trường THPT

Các công trình khoa học:

1. Sách đã xuất bản:

1. Trần Thị Việt Trung (chủ biên), Nguyễn Kiến Thọ...(2010), Bản sắc dân tộc trong thơ các dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc (Sách chuyên khảo, viết chung), Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.

2. Nguyễn Kiến Thọ, Nguyễn Thị Thu Hà (2012), Nghệ thuật tả cảnh và làm văn tả cảnh, Nhà xuất bản Lao động.

3. Nguyễn Kiến Thọ (2014), Thơ ca dân tộc Hmông-từ truyền thống đến hiện đại. Nxb Đại học Thái Nguyên.

4. Nguyễn Kiến Thọ- Phạm Văn Vũ (2017), Chân  dung chữ (Một số kí họa văn học), phê bình, tiểu luận. Nxb Đại học Thái Nguyên.

2. Đ tài, chương trình, dự án KH &CN đã chủ trì:

3. Bài báo, báo cáo khoa học:

2.1  Bài báo, báo cáo khoa học quốc tế:

2.2  Bài báo, báo cáo khoa học trong nước:

 1  .Nguyễn Kiến Thọ (2008), "Cần nghiêm túc trong cách nói, viết về tên gọi dân tộc Mông", Văn nghệ Thái Nguyên, số 24 (271).

 2  . Nguyễn Kiến Thọ (2008),"Thử nhận diện thơ ca hiện đại dân tộc Mông", Tạp chí Văn hóa các dân tộc, số 9 (177).

 3  . Nguyễn Kiến Thọ (2010), "Thơ ca dân tộc Dao- những mạch nguồn phát triển", Văn nghệ Thái Nguyên.

 4  . Nguyễn Kiến Thọ (2011),"Hùng Đình Quí- Thơ là con đường trở về với cội nguồn dân tộc", Tạp chí Văn hóa các dân tộc, số.

 5  . Nguyễn Kiến Thọ (2011), "Thơ ca dân tộc Mông thời kì hiện đại- Một vài đặc điểm nổi bật", Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 11.

 6  . Nguyễn Kiến Thọ (2012), "Thơ ca Hmông và những mạch nguồn cảm hứng", Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 8, 2012, tr.199-204.

 7  . Nguyễn Kiến Thọ (2012)"Một vài đặc điểm về kết cấu trong thơ Mông thời kì hiện đại", Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật số 339 (tháng 9/2012), tr.87-90.

 8  . Nguyễn Kiến Thọ (2012)"Tư duy trực quan hình ảnh trong thơ ca Hmông thời kì hiện đại", Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, số 213 (tháng 10/2012), tr.18-20.

 9  . Nguyễn Kiến Thọ (2014)“Thơ Hà Giang trên hành trình tự đổi mới”, Tạp chí Văn nghệ Hà giang số 8.

 10  . Nguyễn Kiến Thọ (2015), “Vấn đề sử dụng và phổ biến chữ Hmông hiện nay”, Văn nghệ Thái Nguyên, số 13 (748).

 11  . Nguyễn Kiến Thọ (2015), “Vấn đề bản sắc văn hóa trong văn học các dân tộc thiểu số thời kì hội nhập”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Kinh tế và văn hóa-xã hội các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập Asean. Trang 330-334

 12  . Nguyễn Kiến Thọ (2015), “Vấn đề bản sắc văn hóa trong văn học thiểu số- Từ một sự ngộ nhận”. Tạp chí Nhà văn và tác phẩm, số 13(Tháng 9+tháng 10)).

 13  . Nguyễn Kiến Thọ (2016), Vấn đề phổ biến và sử dụng chữ Mông hiện nay (nhìn từ thực tiễn hai tỉnh Bắc Kan và Thái Nguyên),Tạp chí Khoa học, Đại học Tân Trào; số 3, tháng 8.

 14  .Nguyễn Kiến Thọ (2016), Vấn đề bản sắc văn hóa trong văn học các dân tộc thiểu số thời kì hội nhập. Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 7.

 15   Nguyễn Kiến Thọ, Đào Thiện Xuân (2017),Vấn đề dạy-học Tiếng Việt Cho học sinh tiểu học dân tộc Mông tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, Yên Bái. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống.

4.      Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

-     Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công

-     Số lượng NCS đang hướng dẫn

-    Số lượng học viên cao học hướng dẫn luận văn đã bảo vệ thành công: 05

 

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 11 năm 2017

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                          Người khai

 

 

                                                                                                       TS Nguyễn Kiến Thọ

 

 

 

 

 

03:48:42 12/04/2018 - Lượt xem: 788
Tin liên quan