Họ và tên: NGÔ THỊ THANH NGA

Ngày tháng năm sinh: 26 tháng 03 năm 1977

Quê quán: Mai Đình - Hiệp Hòa - Bắc Giang

Quá trình Đào tạo:

Cấp độ              

 

Năm tốt nghiệp 

Trường tốt nghiệp, nước 

Chuyên ngành tốt nghiệp

 

Đại học

1999

Trường ĐHSP- ĐH Thái Nguyên

Ngữ văn

Cao học

2002

Trường ĐHSP- ĐH Thái Nguyên

Văn học Việt Nam

Tiến sĩ

2012

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

 

Văn học Việt Nam

Chức danh khoa học:

- Giảng viên

- Trình độ ngoại ngữ:

- Chứng chỉ B-tiếng Trung                       

- Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Ngữ văn-Trường ĐHSP Thái Nguyên

- Chức vụ hiện tại: Không                       

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ văn-Trường ĐHSP Thái Nguyên                            

- Điện thoại: 0982548560

- Email:      thanngamy@yahoo.com.vn

 Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

*  Chuyên ngành nghiên cứu: Văn học Việt Nam

*  Môn học giảng dạy đại học: Văn học Việt Nam trung đại 2A, Văn học Việt Nam giai đoạn thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX, Các tác gia Văn học Việt Nam trung đại.

Môn học giảng dạy sau đại học: Một số vấn đề về văn hóa và tư tưởng phương Đông, Truyện Kiều trong dòng chảy truyện Nôm bác học, Đọc hiểu tác phẩm văn họctrungđạitiêu biểu trong chương trình phổ thông.

Các công trình khoa học:

1. Sách đã xuất bản:

- Những vấn đề khoa học Ngữ văn (sách viết chung) (2011), Nxb Đại học Thái Nguyên.

- Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn (từ góc nhìn của những nhà khoa học trẻ) (sách viết chung) (2016), Nxb Đại học Thái Nguyên.

2. Đ tài, chương trình, dự án KH &CN đã chủ trì:

*  Đề tài cấp Bộ

Nội dung và nghệ thuật truyện thơ Nôm Hoa tiên của Nguyễn Huy Tự.

      Mã số: B2008-TN04-21, Năm nghiệm thu: 2010; Xếp loại: Xuất sắc

*  Đề tài cấp cơ sở:

   - Phương thức tự sự trong Công dư tiệp kí của Vũ Phương Đề

       Mã số: Năm nghiệm thu: 2007; Xếp loại: Tốt

      - Văn học Việt Nam trung đại 2A (thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX)

      Mã số: Năm nghiệm thu: 2012;  Xếp loại: Tốt.

3. Bài báo, báo cáo khoa học:

1.1.  Bài báo, báo cáo khoa học quốc tế

1.2.  Bài báo, báo cáo khoa học trong nước

 1  . Ngô Thị Thanh Nga, “Đôi nét về nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn văn xuôi Việt Nam thế kỷ X-XIV (qua một số tác phẩm tiêu biểu)” Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 1, số 37/2006.

 2  . Ngô Thị Thanh Nga, “Truyện thơ Nôm Hoa tiên kí qua sự tiếp nhận của các thế hệ độc giả” Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 58, số 10/2009.

 3  . Ngô Thị Thanh Nga, “Ca bản Tú tượng đệ bát tài tử tiên chú và truyện thơ Nôm Hoa tiên kí (Nguyễn Huy Tự) trên cái nhìn đối sánh về phương diện thể loại” Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 65, số 3/2010.

 4  . Ngô Thị Thanh Nga, “Tú tượng đệ bát tài tử tiên chúvà truyện thơ Nôm Hoa tiên kí trong cái nhìn so sánh về mặt cốt truyện, bố cục, số câu, tên hồi” Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên; tập 72, số 10/2010.

 5  . Ngô Thị Thanh Nga, “Từ Hoa tiên kí đến Đoạn trường tân thanh– thử tìm hiểu sự ảnh hưởng và tiếp nhận về lời thơ” Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 12 (182)/2010.

 6  . Ngô Thị Thanh Nga, “Mô hình nhân vật từ Hoa tiên kí đến các truyện Nôm bác học giai đoạn sau” Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 10/2011.

  7  . Ngô Thị Thanh Nga, “Nhân vật tài tử giai nhân trong tác phẩm Tú tượng đệ bát tài tử tiên chú và truyện Hoa tiên kí - Những nét tương đồng” Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên; tập 121, số 7/2014.

 8  . Ngô Thị Thanh Nga,“Thiên nhiên qua đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích bản dịch Chinh phụ ngâm khúc - Đoàn Thị Điểm?)„ Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên; tập 145, số 15/2015.

 9  . Ngô Thị Thanh Nga, “Về kiểu nhân vật truyện truyền kỳ thế kỷ XVIII-XIX„ Tạp chí Nghiên cứu văn học, Viện Văn học - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; số 7 (533), tháng 7/2016.

 10  . Ngô Thị Thanh Nga, “Về lời tiểu dẫn, giải nghĩa từ phần văn học trung đại Việt Nam trong sách giáo khoa hiện hành„ Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; số 6 (44), tháng 11/2016.

4.        Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

-    Số lượng học viên cao học hướng dẫn luận văn đã bảo vệ thành công: 04

-    Số lượng học viên cao học đang hướng dẫn luận văn: 02.

 

 

                                                                                    Thái Nguyên, ngày 23 tháng 11 năm 2017

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                       Người khai

 

 

                                                                                                                   TS Ngô Thị Thanh Nga

 

03:56:37 12/04/2018 - Lượt xem: 729
Tin liên quan