- Họ và tên:  ĐÀO THỊ VÂN

- Ngày, tháng , năm sinh: 24/01/1957.

- Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (đã nghỉ hưu)

- Chức vụ đã đảm nhiệm: Chủ nhiệm Bộ môn Ngôn ngữ học, khoa Ngữ Văn, trợ lí đào tạo Sau đại học

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên      

- Điện thoại:         0913 037 039               

- Email:  khanhvandhsp@gmail.com

1. Quá trình Đào tạo:

- Tốt nghiệp Đại học năm 1978, ngành Ngữ văn, tại Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên)

- Tốt nghiệp Cao học năm 1991, ngành Lý luận Ngôn ngữ,  tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Nhận học vị Tiến sĩ năm 2002, ngành Lý luận Ngôn ngữ, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2. Chức danh khoa học:

- Giảng viên: 1978

- Giảng viên chính: 2000

- Phó Giáo sư:  2010

- Trình độ ngoại ngữ:

+ Tiếng Trung: Giao tiếp thông thạo

+Tiếng Nga: Bằng tốt nghiệp, Chương trình nâng cao 4 năm (Tốt nghiệp năm 1986).

+ Tiếng Anh: Đang học Đại học văn bằng 2 ( Đã học xong 3 kì)

3. Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

 a)  Chuyên ngành nghiên cứu: Ngôn ngữ học

 b)  Môn học giảng dạy Đại học: Ngữ âm học, Từ vựng học, Ngữ dụng học, Ngữ pháp văn bản.

 c)  Môn học giảng dạy Sau đại học:

- Môn dạy cho Cao học

1. Ngữ dụng học và dụng học Việt ngữ

2. Ngữ âm học và ngữ âm tiếng Việt

- Môn dạy cho Nghiên cứu sinh: Ngôn ngữ học đối chiếu.

4. Các công trình khoa học tiêu biểu:

 4.1. Sách, Giáo trình đã xuất bản:

- Các sách in riêng:

          1. Đào Thị Vân (2009), Phần phụ chú trong câu Tiếng Việt (260 trang), Nxb Khoa học Xã hội.

          2. Đào Thị Vân (2009) Giáo trình Đọc - hiểu tiếng Việt (124 trang) (dạy cho người nước ngoài) , Nxb Khoa học Xã hội.

- Các sách tham gia biên soạn:

          1.  Tiếng Việt  nâng cao 6 - tập I, viết cùng GS-TS Diệp Quang Ban, NXB Giáo dục, H.1996.

          2.  Tiếng Việt  nâng cao 6 - tập II, viết cùng GS-TS Diệp Quang Ban, NXB Giáo dục, H. 1997.

          3. Tiếng Việt nâng cao 7, viết cùng GS-TS Diệp Quang Ban, NXB Giáo dục, H. 1999.

          4.  Để học tốt Văn và Tiếng Việt 10 - tập II, viết cùng GS-TS Trần Đình Sử, PGS-TS Lã Nhâm Thìn, TS Lê Lưu Oanh, NXB GD, H. 2000.

          5. Giáo trình tiếng Việt cơ sở (chủ biên) (2014).
4.2. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì:

        Đề tài Cấp Bộ

          1. Phần phụ chú trong câu tiếng Việt - cấu tạo ngữ pháp, hành vi ngôn ngữ, tác dụng.( Nghiệm thu 2002).

          2. Dạy phần Tiếng Việt trong sách Ngữ Văn 6 cho học sinh miền núi phía Bắc - Thực trạng và giải pháp. (Nghiệm thu 2006).

  4.3. Các bài báo, báo cáo khoa học:

- Bài báo, báo cáo khoa học quốc tế

          1. Đào Thị Vân (2009) "Điều gì đã khiến những tiết giảng của thày YOSHIMOTO sinh động và hấp dẫn?" , Kỉ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học, tại Tokyo, Nhật Bản.

          2. Đào Thị Vân (2010) "Từ thực tế giữ gìn và bảo tồn ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt nam, bước đầu đề xuất PP dạy ngôn ngữ ở khu vực đa ngôn ngữ", Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học tại  Okynaoa, Nhật Bản.

- Bài báo, báo cáo khoa học trong nước tiêu biểu

          1. Đào Thị Vân (1995) "Từ việc khảo sát khả năng nhận diện lỗi câu của giáo viên phổ thông, thử đưa ra tiêu chí nhận diện lỗi câu trong văn bản". Thông báo khoa học, ĐHSP- ĐH Thái Nguyên.

          2. Đào Thị Vân (1996). Một số tên gọi và cách hiểu về Phần phụ chú trong câu tiếng Việt. Thông báo khoa học, ĐHSP- ĐH Thái Nguyên

          3. Đào Thị Vân (1998) "Bước  đầu  tìm hiểu Phần phụ chú có cấu tạo là một từ  trong câu tiếng  Việt" Thông báo khoa học, ĐHSP- ĐH Thái Nguyên.

          4. Đào Thị Vân (2000) "Phần phụ chú trong câu tiếng Việt với vai trò giúp người đọc hiểu nghĩa tường minh của câu". Thông báo khoa học, ĐHSP- ĐH Thái Nguyên

          5. Đào Thị Vân (2000)" Chức năng và tác dụng  của  Phần  phụ  chú có  cấu  tạo  là  chữ  số trong câu tiếng  Việt" Tạp chí Khoa học và Công nghệ   ĐH Thái Nguyên, Tr9-16

          6. Đào Thị Vân (2001) Những nhận xét bước đầu về Phần phụ chú đa hành động nói trong câu tiếng Việt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ  ĐH Thái Nguyên, Tr3-8.

          7. Đào Thị Vân (2001) "Bước đầu tìm hiểu ý nghĩa khái quát của Phần phụ chú trong câu tiếng Việt được cấu tạo từ một tổ hợp từ tự do có chứa kết từ đứng đầu" Thông báo khoa học, ĐHSP- ĐH Thái Nguyên, Tr 67-72.

          8. Đào Thị Vân (2001) "Phần phụ chú được cấu tạo từ số từ trong câu tiếng Việt". Tạp chí Ngôn ngữ, tr37-43

          9. Đào Thị Vân (2005) " Về kiểu Phần phụ chú trong câu tiếng Việt có quan hệ thời gian với phần văn bản hữu quan" Kỷ yếu Hội nghị khoa học- Hội Ngôn ngữ học TP Hồ Chí Minh. Tr112-119.

          10. Đào Thị Vân (2007) "Phần phụ chú trong câu tiếng Việt xét từ phương diện quan hệ nghĩa với phần văn bản hữu quan" Tạp chí Ngôn ngữ. tr1-10.

          11. Đào Thị Vân (2008)  "Từ sự bất hợp lí về chữ viết của tiếng Việt, lại bàn về hai chữ “giạ” (trong giạ lúa) và “gịa” (trong giặt gịa)", Tạp chí Ngôn ngữ, Tr76-85.

          12. Đào Thị Vân (2009) "Về kiểu phần phụ chú có quan hệ thời gian với văn bản hữu" ,Tạp chí Ngôn ngữ. Tr 76-85

        13. Đào Thị Vân, Diệp Thành Khiết (2016), Một số lỗi sử dụng kiểu câu so sánh trong tiếng Việt của người Trung Quốc do chuyển di từ ngôn ngữ thứ nhất, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống.

5. Hoạt động đào tạo

5.1. Tham gia dạy và hướng dẫn Tiến sĩ, thạc sĩ

       +  Luận án tiến sĩ đã hướng dẫn bảo vệ thành công: 01

       +  Luận án tiến sĩ đang hướng dẫn: 01

       + Luận văn thạc sĩ đã hướng dẫn bảo vệ thành công: 25

       + Luận văn thạc sĩ đang hướng dẫn: 02

5.2. Tham gia giảng dạy tại nước ngoài:
       + Dạy 2 chuyên đề cho lớp Thạc sĩ Ngôn ngữ Việt Nam tại Học viện Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (năm 2008, 2009).


       + Từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 8 năm 2012, dạy tiếng Việt cho SV TQ tại khoa Ngoại ngữ, Học viện Văn Sơn, Vân Nam, Trung Quốc.

5.3. Tham gia dạy tiếng Việt cho người nước ngoài ở trong nước:

         Tham gia dạy tiếng Việt cho người nước ngoài (sinh viên người Đức, Nhật, Lào, Trung Quốc) từ năm 1997 đến nay, tại các trường trong nước: ĐHSP Ngoại ngữ HN, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, Trường ĐHSP Thái Nguyên, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên.

                                                    Thái Nguyên, ngày 10 tháng 3 năm 2018.

 

 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                     Người khai

 

 

                                                                                                                  PGS. TS  Đào Thị Vân

 

08:07:04 30/11/2018 - Lượt xem: 812
Tin liên quan