Ngày 28/07/2018, tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, PGS.TS. Đào Thuỷ Nguyên và nhóm đề tài đã bảo vệ thành công đề tài cấp Bộ Văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số thời kì hiện đại với kết quả xuất sắc.

        Mã số đề tài: B2015 - TN03 - 05

      Các thành viên tham gia: PGS.TS. Cao Thị Hảo, ThS. Bùi Huy Quảng, ThS. Trần Thị Đoàn, TS. Lê Hồng My, TS. Đặng Thị Lệ Tâm – Trường ĐHSP Thái Nguyên.

        Tổ chức chủ trì: ĐH Thái Nguyên

        Thành viên hội đồng đánh giá đề tài gồm:

        1. Chủ tịch hội đồng: PGS.TS. Dương Thu Hằng

        2. Phản biện 1: GS.TS. Trần Nho Thìn

        3. Phản biện 2: PGS.TS. Lê Dục Tú

        4. Ủy viên: TS. Nguyễn Đức Mậu

        5. Ủy viên: TS. Hoàng Hoa Cương

        6. Ủy viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thu

        7. Thư ký: TS. Cao Thị Thu Hoài

        Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện về văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số thời kỳ hiện đại ở Việt Nam – một mảng văn học phong phú, đa dạng nhưng chưa được chú ý nghiên cứu. Qua đó khẳng định những đóng góp quan trọng của văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số vào dòng chảy chung của văn học thiếu nhi Việt Nam nói riêng và văn học Việt Nam hiện đại nói chung.

        Đề tài đã làm sáng tỏ những đóng góp của văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số trong tiến trình phát triển của văn học thiếu nhi Việt Nam. Qua đó góp phần khẳng định sự đa dạng, phong phú của văn học dân tộc thiểu số.

        Đề tài góp phần hữu ích trong công tác phát triển chương trình đào tạo. Đây cũng là tài liệu học tập và tham khảo hữu ích cho văn học dân tộc thiểu số nói chung và văn học thiếu nhi nói riêng ở các cấp học trong cả nước.

 

        Dưới đây là hình ảnh tại buổi nghiệm thu đề tài:

 

 

Nguồn tin: Ban Truyền thông khoa Ngữ văn

09:32:31 17/10/2018 - Lượt xem: 1221
Tin liên quan