Với 53 dân tộc thiểu số, Việt Nam là nước đa dân tộc và giàu bản sắc văn hoá. Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại là khu vườn đa sắc hương nhưng chưa được nghiên cứu sâu, rộng. Dường như mảng văn học này “còn nằm bên lề của việc giảng dạy văn học, nằm bên lề của các sách giáo khoa, giáo trình và trong các diễn đàn văn học, có nghĩa là nó còn nằm bên lề cuộc sống văn học Việt Nam hiện đại” (Lâm Tiến). Với mong muốn nghiên cứu và giới thiệu nhằm bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc của các dân tộc thiểu số, những năm gần đây nghiên cứu về văn học dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại đã trở thành một thế mạnh của giảng viên khoa Ngữ văn, trường ĐHSP Thái Nguyên. Chuyên khảo “Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại - từ một góc nhìn” (Nxb Hội Nhà văn, 2008) của PGS.TS. Cao Thị Hảo là kết quả của quá trình nghiên cứu về văn học dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại. Cuốn sách gồm 327 trang được chia thành 2 phần: Phần 1: Những vấn đề chung giới thiệu về diện mạo văn học dân tộc thiểu số, những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy, các mảng đề tài tiêu biểu trong văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại; Phần 2, chuyên đề đi sâu nghiên cứu Một số vấn đề về văn học Tày với những thành tựu cơ bản, những đặc trưng riêng và những đóng góp tiêu biểu của một số tác giả Tày. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập về văn học dân tộc thiểu số, văn học địa phương khu vực miền núi phía Bắc. Với những ý nghĩa khoa học thiết thực như vậy, cuốn sách đã được Ban Chỉ đạo Đề án bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam hỗ trợ xuất bản. Cuốn sách nằm trong “bộ sách là kết quả từ kho tư liệu hàng nghìn công trình, tác phẩm đã được nghiên cứu, sưu tầm, biên dịch, sáng tạo qua nhiều thế hệ tác giả, nghệ nhân, hội viên của Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam” (Nhà văn Tùng Điển).

     Quý vị và độc giả có thể tìm đọc cuốn sách tại Thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước và Thư viện trường ĐHSP Thái Nguyên.

     Xin được trân trọng giới thiệu cùng thầy cô và các bạn

 

 

Ảnh: Bìa sách “Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại từ một góc nhìn”

 

09:19:51 16/08/2019 - Lượt xem: 1144
Tin liên quan