LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                          (từ 11 đến 17 tháng 11 năm 2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

 CHÚ

 

 

 

 11/11

Thứ 2

- Tiết 3 Dự giờ đ/c Nguyễn Nhung.

 

 

- 14h00 Họp chuyên môn về Hội diễn văn nghệ.

- BCN Khoa, Công đoàn khoa, Bộ môn Ngôn ngữ, GV quan tâm.

 

 

- Đ/c Giang.

 

B2.105

 

 

PHA1B

 

 

12/11

Thứ 3

- 10h30 Làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Udon Thani Rajabhat (Thái Lan).

 

- BGH, đại diện lãnh đạo đơn vị (phòng KH-CN&HTQT, phòng Đào tạo, phòng HC-TC, khoa Ngữ văn, Trung tâm HTQT-ĐTTV).

 

PHA1A

 

 

 

13/11

Thứ 4

- Tiết 10 Dự giờ đ/c Cao Hảo.

 

 

  - 13h30 Khớp nhạc chạy chương trình.

 

 

  - 19h00 Tổng duyệt văn nghệ của khoa.

 

- BCN Khoa, Công đoàn khoa, Bộ môn VHVN, GV quan tâm.

 

- Đội văn nghệ, nhóm GV phụ trách, đội đạo cụ.

 

- Đội văn nghệ, toàn thể các GV trong danh sách hỗ trợ, đội đạo cụ.

B2.105

 

 

HTC2

 

 

HTC2

 

14/11

Thứ 5

- 8h00 Họp thống nhất Kế hoạch cải tiến chất lượng CĐT sau đánh giá ngoài.

 

 

- Tiết 2 Dự giờ đ/c Thọ.

- Trưởng, phó khoa; Trưởng Bộ môn thuộc 7 khoa (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, GMN).

 

- BCN Khoa, Công đoàn khoa, Bộ môn Phương pháp GD, GV quan tâm.

PHA1A

 

 

 

B2.104

 

15/11

Thứ 6

 

- Tiết 7 Dự giờ đ/c Hoàng Điệp.

 

 

- 19h00 Hội diễn văn nghệ trường.

- BCN Khoa, Công đoàn khoa, Bộ môn Phương pháp GD, GV quan tâm.

 

- Cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn Khoa.

  B2.102

 

 

  HTC2

 

16/11

Thứ 7

 

 

 

 

17/11

CN

 

 

 

 

Ghi chú:

1.  Đ/c Điệp phối hợp với các HĐ hoàn thành hồ sơ bảo vệ của HĐ Ngôn ngữ và PPGD.

2. Các GV nộp đề xuất đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2020 trước 18/11/2019; Đề tài cấp Đại học 2021, Cấp Bộ 2021 trước 23/12/2019 cho đ/c Ngọc tập hợp nộp Nhà trường.

3. Các Bộ môn nộp lại Danh sách tên khóa luận (ghi rõ các khóa luận điều chỉnh tên) cho trợ lý đào tạo (đ/c Ngô Trang) và Danh sách tên đề tài NCKHSV (ghi rõ các đề tài điều chỉnh tên) cho trợ lý khoa học (đ/c Trần Ngọc) chậm nhất 27/11/2019./

 

10:35:16 18/11/2019 - Lượt xem: 148
Tin liên quan