LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                 (từ 09 đến 15 tháng 12 năm 2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

09/12

Thứ 2

 

 

 

 

10/12

Thứ 3

- 8h00 - 11h00 Về việc kiểm kê tài sản năm 2019.

- Các đ/c: Quý, Lý.

Khoa Ngữ văn

 

11/12

Thứ 4

 

 

 

 

12/12

Thứ 5

- 8h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy giai đoạn 2020 – 2025.

 

 

 

 

- 14h00 Hội nghị  Ban Chấp hành Đảng bộ.

- Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các tổ chức đoàn thể cấp Trường là cán bộ, viên chức; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc trường; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; Trưởng, Phó các bộ môn thuộc khoa.

 

 

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường.

HTC1

 

 

 

 

 

 

 

PHA1A

 

13/12

Thứ 6

 

 

 

 

14/12

Thứ 7

 

- S: 7h00 - C: 13h30 Khai mạc và học lớp       bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh     năm 2019 cho cán bộ thuộc đối tượng 4.

 

  - 8h00 Kiểm đếm kết quả đánh giá TEIDI         năm 2019.

 

 

 

- Cán bộ thuộc đối tượng 4 tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2019 theo Quyết định triệu tập.

 

- Đoàn chuyên gia kiểm đếm độc lập;

- Ban Giám hiệu;

- Nhóm công tác đánh giá TEIDI;

- Các đối tượng phỏng vấn.

HT TT GD&QP TN

 

 

 

PHA1A PHA1B

Phòng khách

 

15/12

CN

- S: 7h00 - C: 13h30 Học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2019 cho cán bộ thuộc đối tượng 4.

 

  - 8h00 Kiểm đếm kết quả đánh giá TEIDI         năm 2019.

 

 

- Cán bộ thuộc đối tượng 4 tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2019 theo Quyết định triệu tập.

 

- Đoàn chuyên gia kiểm đếm độc lập;

- Ban Giám hiệu;

- Nhóm công tác đánh giá TEIDI;

- Các đối tượng phỏng vấn.

HT TT GD&QP TN

 

 

 

PHA1A PHA1B

Phòng khách

 

Ghi chú:

1) Các cô Trưởng môn tập hợp Phiếu tự đánh giá phân loại Đợt 2/2019 trước ngày 13/12/2019 để ngày thứ 2, 16/12/2019 Hội đồng Khoa họp xét.

2) Các cô Trưởng môn gửi lại đề cương chi tiết các môn ghép trước ngày 14/12/2019 cho đ/c Minh Thu;

3) Ngày 23/12/2019 diễn ra các đội thi trong Chương trình Dạ hội chào năm mới các đ/c Ngô Thủy, Hương, Nguyễn Nhung, Trần Nhung, Vân, Thọ quan tâm,  tổ chức LHS luyện tập.

4. CBVC chú ý Lịch khám sức khỏe định kỳ năm 2019 dán trên bảng tin để thực hiện./

 

09:36:02 16/12/2019 - Lượt xem: 284
Tin liên quan