LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

            (từ 24 tháng 02 đến 01 tháng 03 năm 2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

24/02

Thứ 2

 

 

 

 

25/02

Thứ 3

 

 

 

 

 

26/02

Thứ 4

 

 

 

 

27/02

Thứ 5

  - 8h00 Họp về công tác tuyển sinh của Khoa   năm 2020 – 2021.

 

 

  - 15h00 Họp Ban chấp hành Đảng bộ.

 

- Các đ/c: Quý, Ngô Thủy, Ngô Trang, Thu, Điệp, Lưu Trang, BT liên chi.

 

 

- Đ/c Quý.

VP Khoa

 

 

 

PHA1A

 

28/02

Thứ 6

 

 

 

 

29/02

Thứ 7

 

 

 

 

 

01/03

CN

 

 

 

 

Ghi chú:

1) Cán bộ, đảng viên nộp 02 bản đăng ký cam kết học tập tấm gương HCM năm 2020 hạn cuối ngày 27/02/2020 ;

2)  Các GVCN, GVCV thường xuyên nhắc SV phòng dịch cúm Corona và báo cáo khi có bất thường;

3) Khoa đã đăng ký đăng bài cho GV ở tạp chí Nghiên cứu văn học, số tháng 5/2020, các GV có nhu cầu nộp bài theo quy định (dự kiến 07 trang/01 bài) trước ngày 8/4/2020 cho đ/c Ngô Nga./

 

 

 

08:00:01 01/01/1970 - Lượt xem: 230
Tin liên quan