LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                         (từ 09 đến 15 tháng 03 năm 2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

09/03

Thứ 2

 - 9h00 Họp Chi bộ bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý đơn vị năm 2020.

-Toàn thể chi bộ khoa Ngữ văn.

 

PHA1A

 

 

10/03

Thứ 3

 

 

 

 

 

11/03

Thứ 4

 

 

 

 

12/03

Thứ 5

- 8h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý năm 2020.

 

- 9h30 Họp các Hội đồng khoa học liên ngành.

 

- 14h00 Hội nghị BCH Đảng bộ rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý năm 2020.

- Các đ/c Quý, Ngô Thủy, Thập, Ngọc Anh, Nguyễn Thủy, Hằng, Hảo, Phương.

 

 

- Đ/c Quý.

 

 

- Đ/c Quý.

 

HTC1

 

 

 

PHA1A

 

 

PHA1A

 

13/03

Thứ 6

 

 

 

 

14/03

Thứ 7

 

 

 

 

 

15/03

CN

 

 

 

 

Ghi chú:

1)     Các GV chủ động soạn bài giảng trực tuyến, hướng dẫn SV, HV, đề tài NCKH, Khóa luận, Luận văn; thực hiện các nhiệm vụ đối với hệ giảng dạy tiếng Việt cho LHS.

2)     Các GVCN, GVCV thường xuyên nhắc SV phòng dịch cúm Corona và báo cáo khi có bất thường;

3)     Ban truyền thông hoàn thành kế hoạch truyền thông và website của Khoa.

         4)     GVđăng bài ở tạp chí Nghiên cứu văn học, số tháng 5/2020, nộp bài theo quy định trước ngày 8/4/2020 cho đ/c Ngô Nga./

 

 

 

08:00:01 01/01/1970 - Lượt xem: 230
Tin liên quan