LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                  (từ 16 đến 22 tháng 03 năm 2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

16/03

Thứ 2

GV lên lớp trực tuyến theo TKB chính thức học kỳ 2.

- Các GV được phân công giảng dạy kỳ 2.

 

 

17/03

Thứ 3

 

 

 

 

 

18/03

Thứ 4

 

 

 

 

19/03

Thứ 5

 

 

 

 

20/03

Thứ 6

 

 

 

 

21/03

Thứ 7

 

 

 

 

 

22/03

CN

 

 

 

 

Ghi chú:

1)    Các GV chủ động hướng dẫn SV, HV, đề tài NCKH, Khóa luận, Luận văn; thực hiện các nhiệm vụ đối với hệ giảng dạy tiếng Việt cho LHS.

2)    Các GVCN LHS, trợ lý LHS nhắc SV thực hiện theo kết luận của Nhà trường về phòng dịch cúm Corona, nhắc SV, LHS ở KTX và báo cáo khi có bất thường;

3)    Bộ môn Lý luận & VHNN và BM Ngôn ngữ rà soát lại học liệu trong đề cương theo yêu cầu của Nhà trường, hạn nộp lại cho đ/c  Thường khảo thí ngày 19/3/2020.

         4)    GV đăng bài ở tạp chí Nghiên cứu văn học, số tháng 5/2020, nộp bài theo quy định trước ngày 8/4/2020 cho đ/c Ngô Nga.

 

 

08:00:01 01/01/1970 - Lượt xem: 203
Tin liên quan