Họ và tên: NGUYỄN THỊ THẮM

Ngày tháng năm sinh: 07/04/1979

Quê quán: Duyên Phúc, Hưng Hà, Thái Bình

Quá trình Đào tạo:

Cấp độ              

 

Năm tốt nghiệp 

Trường tốt nghiệp, nước 

Chuyên ngành tốt nghiệp

 

Đại học

2001

Đại học Sư phạm-ĐHTN, Việt Nam

Ngữ Văn

Cao học

 

2004

Đại học Sư phạm Hà Nội

Văn học nước ngoài

Tiến sĩ

2011

Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Văn học Anh

Chức danh khoa học:

  • Giảng viên: Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B      

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm-ĐHTN 

Chức vụ hiện tại: Không                    

Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm-ĐHTN                

Điện thoại: 0975191322                                

Email: ntsp2002@gmail.com                         

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

*  Chuyên ngành nghiên cứu: Văn học phương Tây, văn học Nga, văn học Nhật Bản.

*  Môn học giảng dạy đại học: Văn học phương Tây, văn học Nga, văn học Nhật Bản.

*  Môn học giảng dạy sau đại học: Không

Các công trình khoa học:

1. Sách đã xuất bản:

 1. Nguyễn Thị Thắm. Linh cảm trong bi kịch của Shakespeare. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015 (Sách chuyên khảo)

2. Đ tài, chương trình, dự án KH &CN đã chủ trì:

*  Chương trình nghiên cứu

         Không

*  Đề tài cấp Bộ

         1.B2008 – TN04 – 19“Vai trò của yếu tố linh cảm trong bi kịch Shakespeare”. Nghiệm thu năm 2010. Xếp loại tốt, chủ trì.

*  Đề tài cấp cơ sở: Không

3. Bài báo, báo cáo khoa học:

3.1.Bài báo, báo cáo khoa học quốc tế: Không

3.2.Bài báo, báo cáo khoa học trong nước:

1. Nguyễn Thị Thắm, (2008), “Mối quan hệ giữa tình yêu và thù hận trong Romeo và Juliet của Shakespeare”, tạp chí Nghiên cứu văn học, số 3, năm 2008.

2.Nguyễn Thị Thắm (2009), “Linh cảm của nhân vật trước số phận tiền định trong bi kịch của Shakespeare, tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 3 (34), năm 2009.

3. Nguyễn Thị Thắm (2009), “Linh cảm của Romeo và Juliet trong lần gặp gỡ cuối cùng của đôi tình nhân”,tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 61, số 12/2, năm 2009.

4. Nguyễn Thị Thắm (2011), “Yếu tố linh cảm trong một số bi kịch của Shakespeare”, tạp chí Nghiên cứu văn học, số 10, năm 2011.

5. Nguyễn Thị Thắm (2016), “Yếu tố phản kịch qua lời độc thoại Sống hay không nên sống trong vở Hamlet của Shakespeare, tạp chí Nghiên cứu văn học, số 8, năm 2016.

6. Nguyễn Thị Thắm (2017), “Hành trình tìm kiếm hạnh phúc của nhân vật nữ trong Những nẻo đường đời và những bản tình ca khác của Le Clezio”, tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 172, số 12/2, năm 2017.

4.  Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

 

-     Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: Không

-     Số lượng NCS đang hướng dẫn: Không

-    Số lượng học viên cao học hướng dẫn luận văn đã bảo vệ thành công: 01

 

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 11 năm 2017

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                         Người khai

 

 

                                                                                                                    TS Nguyễn Thị Thắm             

 

 

03:13:46 12/04/2018 - Lượt xem: 196
Tin liên quan