LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                       (từ 08 đến 14 tháng 07 năm 2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

08/07

Thứ 2

- 7h30 Gặp mặt sinh viên đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2019.

 

- 14h30 Họp Hội đồng xét thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019.

 

- 16h00 Hội nghị tổng kết công tác biên soạn bài giảng e - Learning năm học 2018 -2019.

 

- Đại diện lãnh đạo Khoa: đ/c Ngô Thủy.

 

 

- Đ/c Quý.

 

 

- Đ/c:  Quý, Ngô Thủy, Thọ, Thập, Nga, Ngô Trang.

 

PHA1B

 

 

PHA1A

 

 

PHA1B

 

 

 

09/07

Thứ 3

 

 

 

 

 

 

10/07

Thứ 4

 

 

 

 

 

11/07

Thứ 5

 

 

 

 

 

12/07

Thứ 6

 

 

 

 

 

13/07

Thứ 7

 

 

 

 

14/07

CN

 

 

 

 

Ghi chú:

    1) Các thầy, cô thực hiện lịch dạy VLVH, Cao học theo Thời khóa biểu đã phân công;

  2) Thầy cô đủ tiêu chuẩn thi GVC nộp Hồ sơ cho khoa trước 11h00 ngày 8/7/2019;

  3) Các Bộ môn phân công soạn dạy trực tuyến học kỳ 2 (Mỗi Bộ môn 1 đến 2 học phần, trừ những học phần đã thực hiện )./

 

10:25:35 15/07/2019 - Lượt xem: 38
Tin liên quan