Ngày 28/07/2018, tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, đề tài cấp bộ Văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số thời kì hiện đại do PGS.TS. Đào Thuỷ Nguyên làm chủ nhiệm đề tài đã được bảo vệ thành công với kết quả xuất sắc.
Chiều ngày 07 tháng 10 năm 2018, đội bóng đá nam khoa Ngữ văn đã tham gia buổi đá bóng giao hữu với đội bóng nam khoa Vật lý do LCĐ – LCH Khoa Ngữ văn và Vật Lý tổ chức. Đây là hoạt động khởi động chuẩn bị cho giải bóng đá truyền thống của trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên năm 2018.