* Nhiệm vụ chính:

- Đào tạo trình độ Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ

- Nghiên cứu khoa học

- Bồi dưỡng giáo viên

* Đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Bộ môn:

SốTT

Họ và tên

Chức vụ/

nhiệm vụ đảm nhiệm

Địa chỉ liên hệ

1

TS. Hoàng Thị Thập

Trưởng bộ môn

0945.333.616

hoangthapsptn@gmail.com

2

ThS. Đặng Quyết Tiến

Phó Trưởng Khoa

Chủ tịch Công đoàn Khoa

0988.599.969

tien.dang36@gmail.com

3

TS. Nguyễn Thị Thắm

Cố vấn học tập

Trợ lí khảo thí

0975.191.322

ntsp2002@gmail.com

4

TS. Trần Thị Ngọc Anh

Trợ lý Văn thể

01663.869.188

Ngocanh.llvh@gmail.com

5

ThS-NCS. Nông Thị Quỳnh Trâm

Học NCS nước ngoài

0988.557.172

 

quynhtram2681982@gmail.com

6

ThS.NCS. Nguyễn Thị Cẩm Anh

Cố vấn học tập

0942.818813

ng.cam.anh@gmail.com

7

ThS.NCS. Nguyễn Thị Kiều Hương

Cố vấn học tập

0973.077.513

kieuhuongpl160487@gmail.com

8

ThS.NCS. Nguyễn Nhật Huy

Cố vấn học tập

0984.326.218

nhathuysp@gmail.com

9

CN. Hoàng Hải Lý

Cán bộ văn phòng

01694.315.323

 

Một số sách, giáo trình đã xuất bản

08:35:56 30/11/2018 - Lượt xem: 6371
Tin liên quan