Bút danh: Lâm Tiến.

   Sinh năm: 1934.

   Quê quán: Lạng Sơn.

   Dân tộc: Nùng.

   Số năm công tác tại khoa: 1973 -1995.

  -Hội viên Hội nhà văn Việt Nam.

 

*Những sách đã xuất bản:

1. Lý luận văn học  ( in chung) -1981.

2. Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại -1995.

3. Văn học các dân tộc thiểu số ( in chung ) – 1997.

4. Về một mảng văn học dân tộc – 1999.

  Những bài nghiên cứu, lý luận đăng trên các báo và tạp chí TW, địa phương. Trong đó có lời tựa cho tuyển tập Văn xuôi dân tộc và miền núi TK XX.

*Những thành tích:

- Huân chương kháng chiến hạng Nhì.

- Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam.

- Giải thưởng Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

07:40:44 19/03/2017 - Lượt xem: 442
Tin liên quan