Sinh năm: 1940

    Quê quán: Diễn Thọ - Diễn Châu – Nghệ An.

    Số năm công tác tại khoa: 1974-2000.

    Nguyên là Phó Chủ nhiệm khoa từ 1997- 2000.

 

 

*Những công trình khoa học đã công bố và các sách đã in :

1. Dạy và học thơ cổ cấp 2-3 miền núi (viết chung)- NXB Giáo dục, H.1994.

2. Dạy và học tác phẩm văn chương ở PTTH miền núi – NXB Giáo dục, H.1996.

3. Thiết kế bài học tác phẩm văn chương  (viết chung) – NXB Giáo dục, H.1997.

4. Tài liệu tham khảo về phương pháp luận giảng văn học (viết chung ) – NXB Giáo  dục, 2000.

* Còn có 20 bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành như: Tạp chí Văn học, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, Tạp chí Trung học phổ thông, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật,…

* Đã chủ trì 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, có đề tài đã được Bộ trưởng tặng bằng khen 1995.

* Những thành tích:

- Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục.

- Nhiều năm là giáo viên giỏi cấp trường, có năm là lao động giỏi cấp tỉnh.

- Các bằng khen cấp Bộ và cấp tỉnh.

07:41:09 19/03/2017 - Lượt xem: 537
Tin liên quan