Sinh năm: 1945.

Quê quán: Tỉnh Bắc Giang

*Những sách đã xuất bản:

1. Những vấn đề ngữ văn trong nhà trường ( viết chung ) – Sở Văn hóa thông tin, Đại học Sư phạm Việt Bắc xuât bản năm 1983.

2. Ngâm khúc – Quá trình hình thành, phát triển và thi pháp thể loại – NXB Thanh Niên, 2001.

*15 Bài viết và nghiên cứu đăng trên các tạp chí Trung ương và địa phương:

1. Về một số quan điểm cần trao đổi trong SGK văn lớp 9 – Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, tháng 9-1995.

2.  Giảng dạy văn học theo thể loại ở trường PTTH – Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, tháng 9-1995.

3. Tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển của thể thơ song thất lục bát – Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, tháng  12-1995.

4. Sự ra đời của thể loại thơ trữ tình ngâm khúc – Trung học phổ thông, số 10- 1996.

5. Về bài thơ “ Cảnh chiều hôm” của Hồ Chí Minh – Trung học phổ thông, số 9 -2000.

6. Nguồn gốc của thể thơ song thất lục bát trong Ngân khúc – Đại học Quốc gia Hà Nội, 1995.

* Những thành tích:

- Hai huân chương: Chiến sĩ vẻ vang và kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba.

- 5 năm liền là Giáo viên giỏi cấp trường.

- 2 năm là lao động giỏi cấp Tỉnh.

-2 lần được Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng bằng khen.

07:41:22 19/03/2017 - Lượt xem: 472
Tin liên quan