Sinh năm: 1955

    Quê quán: Ứng Hòa – Hà Tây

    Thời gian công tác tại khoa: Từ 1976 đến nay.

 

 

 

*Một số bài báo khoa học đã công bố:

1. Việc xử lý đề tài “con người bé nhỏ” A.Puskin và N.Gôgôn (Thông báo khoa học Đại học Sư phạm Việt Bắc, 11-1989)

2. Giá trị đạo đức trong thơ tình yêu A.Puskin (Thông báo khoa học Đại học Sư phạm Việt Bắc, 11- 1990).

3. Dạy văn học Nga ở một trường sư phạm miền núi (Tạp chí Văn học, 1992)

4. Từ một thực tế ở phổ thông, góp thêm ý kiến về việcbgiảng bài hai tâm trạng ở sách giáo khoa Văn học lớp 11 (Thông báo khoa học Đại học Sư phạm Việt Bắc, 1993).

5. Xung quanh việc đổi mới và thực hiện chương trình văn học thế giới ở môi trường sư phạm miền núi (Thông báo khoa học Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 1998).

6. Sự sắp xếp chi tiết trong truyện ngắn A.P.Tsêkhốp (Thông qua báo khoa học Đại học sư phạm Thái Nguyên, 1998).

07:41:35 19/03/2017 - Lượt xem: 471
Tin liên quan