Họ và tên: DƯƠNG NGUYỆT VÂN

Ngày tháng năm sinh: 30/05/1978

Quê quán: Xóm Mỹ Sơn phường Đông Kinh thành phố Lạng Sơn

Quá trình Đào tạo:

Cấp độ               

 

Năm tốt nghiệp 

Trường tốt nghiệp, nước 

Chuyên ngành tốt nghiệp

 

Đại học

          2000

Đại học Sư phạm – ĐHTN – Việt Nam

                Ngữ văn

Cao học

           2004

Đại học Sư phạm – ĐHTN – Việt Nam

         Văn học dân gian

Tiến sĩ

2017

Học viện Khoa học xã hội, Vệt Nam

          Văn học dân gian

Chức danh khoa học:

  • Giảng viên: 2002.
  • Giảng viên chính
  • Phó Giáo sư

Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn.                     

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.          

Chức vụ hiện tại: Giảng viên             

Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.                         

Điện thoại: 0982 145 125                              

Email: nguyetvandhsptn@gmail.com                                    

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

*  Chuyên ngành nghiên cứu: Văn học dân gian.

*  Môn học giảng dạy đại học: Văn học dân gian Việt Nam, Điền dã văn hóa dân gian, Cơ sở văn hóa Việt Nam.

*  Môn học giảng dạy sau đại học:

Các công trình khoa học:

1. Sách đã xuất bản:

2. Đ tài, chương trình, dự án KH &CN đã chủ trì:

*  Chương trình nghiên cứu

         Đề tài cấp Bộ

         Đề tài cấp cơ sở:

3. Bài báo, báo cáo khoa học:

3.1.Bài báo, báo cáo khoa học quốc tế:

1.      Duong Nguyet Van, (2017), Discovery of the nature of marriage of human – animals in Vietnamese fairy tale under the ecological critique, December 2017, Viet Nam.

3.2.Bài báo, báo cáo khoa học trong nước:

  1. Dương Nguyệt Vân (2008), "Chủ đề hôn nhân trong một số truyện cổ tích thần kì tiêu biểu và việc dạy học văn trong nhà trường", Tạp chí Giáo dục, số 189, năm 2008.
  2. Dương Nguyệt Vân (2008), "Chủ đề hôn nhân trong trong truyện cổ tích thần kỳ", Báo Văn nghệ Thái Nguyên, số 13, năm 2008.
  3. Dương Nguyệt Vân (2011), "Motif tái sinh trong truyện cổ tích về chủ đề hôn nhân", Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 10, năm 2011.
  4. Dương  Nguyệt Vân (2015), "Chủ đề hôn nhân trong truyện cổ tích dưới mắt các nhà Folklore Việt Nam", Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 376, năm 2015.
  5. Dương Nguyệt Vân (2016), "Truyện cổ tích về chủ đề thử tài kén rể nhìn từ góc độ văn hóa", Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 7, năm 2016.
  6. Dương Nguyệt Vân (2016), "Kiểu truyện người lấy vật trong truyện cổ tích Tày, Nùng, Thái nhìn từ góc độ văn hóa", Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế do trường Đại học Tân Trào, Đại học Sakon Nakhon Rajabhat, Đại học Văn hóa Hà Nội đồng tổ chức, tr 90, năm 2016.
  7. Dương Nguyệt Vân (2017), "Nhóm truyện kể về chủ đề phong tục gắn với chu kì đời người trong truyện cổ dân tộc Dao từ góc nhìn văn hóa", Kỉ yếu Hội thảo Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao trong bối cảnh hội nhập và phát triển đất nước, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tr.58, năm 2017

4.      Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

-      Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công

-     Số lượng NCS đang hướng dẫn

-    Số lượng học viên cao học hướng dẫn luận văn đã bảo vệ thành công

 

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 11 năm 2017

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                  Người khai

 

 

 

                                                           TS Dương Nguyệt Vân

 

03:19:57 12/04/2018 - Lượt xem: 640
Tin liên quan