Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU THỦY

Ngày tháng năm sinh: 02/ 10/1974

Quê quán: Xã Tứ Yên – Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc

Quá trình Đào tạo:

Cấp độ              

 

Năm tốt nghiệp 

Trường tốt nghiệp, nước 

Chuyên ngành tốt nghiệp

 

Đại học

1995

Đại học Sư phạm - ĐHTN

Ngữ văn

Cao học

2001

Đại học Sư phạm Hà Nội

Phương pháp dạy học tiếng Việt

Tiến sĩ

2012

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Lí luận và phương pháp dạy học Văn - Tiếng Việt

Chức danh khoa học: Giảng viên chính

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga trình độ C                 

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

Chức vụ hiện tại: Trưởng Bộ môn                 

Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Thị Thu Thủy – Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, số 20 đường Lương ngọc Quyến – thành phố Thái Nguyên.                     

Điện thoại: 01685475768.                             

Email: thuythu1930@yahoo.com.vn                                     

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

*  Chuyên ngành nghiên cứu: Giáo dục học

*  Môn học giảng dạy đại học:

- Dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

- Chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn

- Tổ chức hoạt động dạy học văn nghị luận ở trường phổ thông

*  Môn học giảng dạy sau đại học

- Dạy học tạo lập văn bản ở trường phổ thông

Các công trình khoa học:

1. Sách đã xuất bản:

1.Trần Thị Ngọc Anh, Ngô Thanh Nga, Nguyễn Thị Hạnh Phương, Phạm Quốc Tuấn, Ngô Thu Trang, Ngô Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Thủy,(đồng chủ biên) Nghiên cứu vàdạy học Ngữ văn (từ góc nhìn của những nhà khoa học trẻ).

2. Nguyễn Thị Thu Thủy, Bài tập rèn luyện năng lực lập ý trong văn nghị luận cho học sinh phổ thông, Nxb Đại học Thái Nguyên, 2017. (Sách chuyên khảo)

3. Nguyễn Thị Thu Thủy (chủ biên), Đào Thị Hồng Hạnh, Trần Thị Ngọc, Lí luận dạy học Ngữ văn, Nxb Đại học Thái Nguyên, 2017. (Sách giáo trình)

4. Đọc hiểu truyện ngắn A.P Chekhov, Nxb Đại học Thái Nguyên, 2017 (Sách chuyên khảo)

2. Đ tài, chương trình, dự án KH &CN đã chủ trì:

      *  Chương trình nghiên cứu

  1. NNTB/X23 – 16- 18, Nghiên cứu phát triển chuyển giao bộ công cụ, phần mềm đánh giá năng lực ngôn ngữ tiếng Việt để hỗ trợ dạy – học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học vùng Tây Bắc.TGchính.

2.  NNCTDT. 30.17/16-20Những giải pháp cấp bách về bảo tồn và phát huy các giá trị văn học cổ truyền dân tộc thiểu số Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển.Phó chủ nhiệm đề tài.

       *  Đề tài cấp Bộ

  1. B2010. TN 03-20,Xây dựng hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng lập dàn ý cho học sinh THPT trong dạy học văn học. Nghiệm thu 2012. Xếp loại xuất sắc.
  2. B2015 - TN 03-07, Nghiên cứu việc dạy học trong môi trường đa văn hóa ở vùng dân tộc miền núi phía bắc. Tham gia. Đang chờ nghiệm thu.

*  Đề tài cấp cơ sở:

1.      Biện pháp sửa lỗi chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số trường Văn hóa I - Bộ Công an. Nghiệm thu 1999, xếp loại tốt.

2.      Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện cho học sinh trường Văn hóa 1 - Bộ Công an. Nghiệm thu 2006. Xếp loại tốt.

3.      TN – 2009 – 04 – 15B Xây dựng kế hoạch giảng dạy và thiết kế giáo án điện tử môn Phương pháp dạy học Tiếng Việt theo hướng tích cực hóa người học. Nghiệm thu 2010. Xếp loại tốt.

3. Bài báo, báo cáo khoa học:

1.1   Bài báo, báo cáo khoa học quốc tế:

1.2   Bài báo, báo cáo khoa học trong nước:

1. Đỗ Ngọc Thống, Nguyễn Thị Thu Thủy,  (2008), “Vai trò của lập luận trong văn nghị luận”, Khoa học giáo dục, số 31 (đồng tác giả).

2. Nguyễn Thị Thu Thủy (2008), “Bác bỏ và dạy học lập luận bác bỏ trong chương trình Ngữ văn 11 THPT”, Giáo dục, số 188. 

3. Nguyễn Thị Thu Thủy (2011), “Lập ý cho bài văn nghị luận của học sinh ở trường phổ thông số 266.

4. Nguyễn Thị Thu Thủy (2011), “Rèn luyện kĩ năng xác định ý trọng tâm của bài văn nghị luận xã hội cho học sinh Trung học phổ thông”, Khoa học giáo dục, T.12. 

5. Nguyễn Thị Thu Thủy (2012), “Dạy học văn nghị luận xã hội ở Trung học phổ thông”, Nghiên cứu Giáo dục, T4.                 

6.Nguyễn Thị Thu Thủy (2012), “Tiếp cận nội dung dạy học văn nghị luận xã hội ở trường phổ thông của bang California - Hoa Kì”, Tạp chí Giáo dục, số 295.

7. Nguyễn Thị Thu Thủy (2013) Hội nghị khoa học toàn quốc về dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông: Tiếp cận nội dung dạy học văn nghị luận xã hội trong SGK Ngữ văn phổ thông của bang California - Hoa Kì.

8. Nguyễn Thị Thu Thủy (2014) Hội thảo Đổi mới kiểm tra đánh giá chất lượng học tập môn Ngữ văn ở trường phổ thông:Xây dựng câu hỏi, đề kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng học tập môn Ngữ văn ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực.

9. Nguyễn Thị Thu Thủy (2014) Báo cáo tham luận tại Hội thảo khoa học sinh viên toàn quốcDạy học kiểu bài nghị luận về một hiện tượng đời sống theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh THPT., đồng tác giả.

10. Nguyễn Thị Thu Thủy (2015) Một số năng lực cần có của học sinh phổ thông khi viết văn nghị luận, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 7.2015.

11. Nguyễn Thị Thu Thủy (2016) Rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên khoa Ngữ văn ở trường Đại học Sư phạm, Kỉ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường Sư phạm.

12. Nguyễn Thị Thu Thủy (2016), Báo cáo tham luận tại Hội thảo khoa học sinh viên toàn quốc Thiết kế đề kiểm tra đánh giá trong dạy học ngữ văn 10 theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đồng tác giả.

13. Nguyễn Thị Thu Thủy (2017), Thực trạng năng lực viết của học sinh dân tộc thiểu số cấp Tiểu học khu vực Tây Bắc, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số tháng 7.

14. Nguyễn Thị Thu Thủy (2017),Dạy học viết văn ở trường phổ thông, Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc lần thứ 20. Ngôn ngữ học ở Việt Nam, hội nhập và phát triển. Tập 1, Nxb Dân trí, trang 1089-1103

15. Nguyễn Thị Thu Thủy (2017), Hình thành năng lực dạy học văn nghị luận cho sinh viên sư phạm ngành Ngữ văn, Tạp chí Khoa học Giáo dục số 143.

16.Nguyễn Thị Thu Thủy (2017), Dạy học bài “Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh” (Ngữ văn 10, tập 1) theo hướng phát huy năng lực học sinh, Tạp chí Giáo dục số 416.

 

                                                                                        Thái Nguyên, ngày 23 tháng 11 năm 2017

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                             Người khai

 

            TS Nguyễn Thị Thu Thủy

 

03:42:30 12/04/2018 - Lượt xem: 976
Tin liên quan