Họ và tên: HOÀNG ĐIỆP

Ngày tháng năm sinh: 08/03/1976

Quê quán: Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội

Quá trình Đào tạo:

Cấp độ              

 

Năm tốt nghiệp 

Trường tốt nghiệp, nước 

Chuyên ngành tốt nghiệp

 

Đại học

1996

Trường ĐHSư phạm Thái Nguyên

Ngữ văn

Cao học

2001

Trường ĐHKhoa học xã hội và Nhân văn - Hà Nội

Văn Việt Nam

Tiến sĩ

2011

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Văn Việt Nam

 

Chức danh khoa học:

  • Giảng viên - Tiến sĩ
  • Giảng viên chính
  • Phó Giáo sư

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung       

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP Thái Nguyên      

Chức vụ hiện tại: Giảng dạy  

Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP Thái Nguyên                      

Điện thoại: 0915639797                    

Email   : hoangdiepdhsp@gmail.com                        

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

*  Chuyên ngành nghiên cứu: Văn học Việt Nam hiện đại

*  Môn học giảng dạy đại học: Thơ Việt Nam hiện đại

*  Môn học giảng dạy sau đại học: Thơ Việt Nam hiện đại

Các công trình khoa học:

1. Sách đã xuất bản:

1.Thơ Nguyễn Đình Thi - truyền thống và cách tân, NXB Đại học Thái Nguyên, 2015

2. Đ tài, chương trình, dự án KH &CN đã chủ trì:

Đề tài cấp cơ sở:

1.Tính dân tộc trong thơ Hữu Thỉnh”, nghiệm thu tháng 11/2008.

3. Bài báo, báo cáo khoa học:

*  Bài báo, báo cáo khoa học trong nước:

1. Sự kết hợp giữa giọng điệu dân gian và cảm hứng thi ca hiện đại trong thơ Hữu Thỉnh, Tạp chí KH&CN ĐHTN, số 2/2005.

2. Hữu Thỉnh với thể loại trường ca, Tạp chí Văn học, số 3/2005.

3. Phong cách thơ Hữu Thỉnh trong thời kỳ đổi mới, Tạp chí Hội nhà văn, số 4/2008.

4. Ngôn ngữ nghệ thuật trong thơ Hữu Thỉnh, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, số 1/2010.

5. Cảm hứng về người lính anh hùng trong thơ chống Mỹ, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, số 13/2010.

6. Khi nhà thi sĩ đa tình Tản Đà tương tư, Tạp chí Văn học, số 10/2011.

7. Hình tượng đất nước trong thơ Nguyễn Đình Thi, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, số 23/2013.

8. Cảm hứng về người phụ nữ Việt Nam trong thơ chống Mỹ, Tạp chí KH&CN ĐHTN, số 4/2014.

9. Ngôn ngữ nghệ thuật trong bài thơ Hầu trời của Tản Đà, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 373, tháng 7/2015.

10. Lá đỏ - khúc tráng ca ra trận, Tạp chí Văn học, số 7/2016.

11. Người Hà Nội - Khải hoàn ca chiến thắng, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 394, tháng 4/2017.

12. Truyện ngắn Vi Hồng trong dòng chảy văn học dân tộc thiểu số Việt Nam, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 397, tháng 7/2017.

4.        Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

-    Số lượng học viên cao học hướng dẫn luận văn đã bảo vệ thành công: 06

 

 

                                                                                                        Thái Nguyên, ngày 23 tháng 11 năm 2017

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                      Người khai

 

 

                                                                                                                      TS. Hoàng Điệp

 

 

 

 

03:54:27 12/04/2018 - Lượt xem: 745
Tin liên quan