Kính gửi: Các đơn vị trong trường

Căn cứ Công văn số 1646/ĐHTN-HTQT về việc tổ chức chương trình giới thiệu học bổng DAAD năm 2012 – 2013 thông qua sự tài trợ của Chính phủ Đức, Văn phòng Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) sẽ đến làm việc với Đại học Thái Nguyên về giới thiệu chương trình học bổng năm 2013 -2014.

Chương trình làm việc như sau:

  1. Thời gian: từ 9h30 đến 11h30 ngày 4 tháng 1 năm 2013
  2. Địa điểm: phòng họp số 2, trụ sở Đại học Thái Nguyên
  3. Nội dung làm việc: Giới thiệu các chương trình học bổng DAAD và thảo luận cơ hội tham gia các chương trình học bổng của Đức năm 2013.

Trường đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi cho cán bộ, giảng viên biết chương trình này và gửi danh sách tham dự về phòng QLKH-QHQT theo địa chỉ:phongqlkh-qhqt@dhsptn.edu.vn trước 16h00 ngày 2 tháng 1 năm 2013.

Mọi chi tiết xin liên hệ với phòng QLKH-HTQT theo số điện thoại: 02803.859.431.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 12 năm 2012

                                                                                                                                                                                            T/L. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                               TRƯỞNG PHÒNG QLKH-HTQT

                                                                                                                                                                                         PGS.TS. Đỗ Hồng Thái

                                                                                                                                                                                                     (Đã ký)

 

04:30:42 05/01/2013 - Lượt xem: 2448
Tin liên quan